Spišský hrad

Na kultúrnom a hospodárskom živote celého Spiša sa v minulosti podieľalo množstvo národov. Nielen Slovákov ale aj Nemcov, či Talianov a narodil sa tu pravdepodobne aj panovník Ján Zápoľský, významná osobnosť v dejinách Poľska.

Spišský hrad preto možno považovať za symbol nášho stredoeurópskeho regiónu. Na hradnom kopci pred stáročiami postavili zo špišského travertínu pamätník mnohých udalostí, majestátnu pevnosť - Spišský hrad. Lokalita je súčasťou národného kultúrneho dedičstva a je na zozname Súpisu pamiatok chránených UNESCOM. Spišský hrad je známy ďaleko za hranicami Slovenska nielen preto, že samotná hradná zrúcanina má najväčšiu rozlohu v strednej Európe, ale najmä vďaka nádhernej prírodnej scenérii a úžasnej atmosfére tunajšieho kraja. Svedčí o tom množstvo návštevníkov z celého sveta, ktorých sa tu každý rok vystrieda vysoko cez stotisíc.

História Spišského hradu

Za slnečného počasia vidno siluetu dračieho hniezda už zďaleka a svojou majestátnosťou priamo volá po ruke maliara či pere poeta. Nie nadarmo je Spišský hrad častým objektom fotografov, filmárov a iných umelcov. Prvý písomný doklad o Spišskom hrade je z roku 1209 v listine kráľa Ondreja II, dokladujúcej aj existenciu Spišskej župy. Intenzívna stavebná činnosť v hradnom areáli začína po tatárskom vpáde. V najvyššej časti brala sa postavil honosný románsky palác - trojpodlažná stavba, ktorá ešte dnes očarúva svojou kompaktnosťou a monumentálnosťou.

Ďalšie úpravy v gotickom slohu sa na Spiši robili začiatkom 14. storočia, v čase bojov o uhorskú korunu. Významná udalosť sa odohrala v roku 1442, keď získal hrad Ján Jiskra, čím sa posilnilo jeho postavenie na Spiši. Na západnom hradnom svahu bolo pristavili opevnenie s vežami, slúžiacimi na ochranu táboriacim vojskám. Hradná plocha sa tým hodne rozšírila, ale po odchode vojsk dolné nádvorie stratilo na význame.

Hradné panstvo Spišský hrad časom prešlo do rúk Juraja Thurzu a bratov Imricha a Štefana Zápoľského. Ďalší významný moment na Spišský hrad nastal po narodení Imricha, syna Jána Zápoľského, ktorý sa stal po bitke pri Moháči uhorským kráľom. Od prvej polovice 16. do konca 17. storočia pripadol hrad postupne rodine Thurzovcov a Csákyovcov. V tomto období však už stráca svoj vojenský význam a postupne sa naň zabúda. Odolal vojnám i dobyvateľom, ale neodolal ohňu a času. V roku 1780, keď ma hrade zúril veľký požiar, zostala z neho rozľahlá ruina. Tieto skutočnosti však v ničom neznížili jeho význam. Svedčí o tom aj bohatá ústna tradícia, ktorá sa viaže k histórii hradu.

Povesť o Rolandovi

Dodnes sa nám zachovalo množstvo rozličných povestí o lokalite Spišský hrad. Povedzme si aspoň jednu z nich - o rytierovi Rolandovi a kňažnej Hedvige. Roland bol postrachom celého okolia. Svojimi lúpežami ohrozoval nielen Spiš, ale i vzdialené kraje. Jeho bezočivosť nepoznala hraníc - dokonca zajal samotného spišského prepošta. Vtedy sa už o Rolandových výčinoch dozvedel sám kráľ a pohrozil mu hrdelným trestom. V tom čase prechádzala tunajšími lesmi poľská kňažná Hedviga zo svojím sprievodom. Rytier Roland, verný svojej tradícii, nechal sa zlákať jej krásou a uniesol ju na svoj hrad. Ako to všetko skončilo? Situácia sa vyvinula tak ako nikto nečakal. Medzi rytierom a krásnou Hedvigou vzplanula láska, ktorá zvíťazila nad spravodlivosťou i zákonom. Rolanda omilostili pred kráľom a dokonca ho vymenovali za kastelána. Aj malé dieťa vie, že na každej povesti je aspoň štipka pravdy. Tak je to aj v tomto prípade. Rytier Roland je skutočná postava a povesť sa pravdepodobne viaže k udalostiam z roku 1275.

Spišská Kapitula

Pre návštevníkov je Spišský hrad zaujímavý nielen históriou, ale aj svojou monumentálnosťou v spojení s okolitou prírodou. Jedinečný výhľad sa naskytne z najvyššie položeného miesta - veže donjon. Dobrodružstvo je už samotný výstup po jej neuveriteľne tenkých a točitých schodoch. Veľký chlap s nadváhou by si určite neužil radosť z prekrásnej prírodnej scenérie. Za slnečného počasia vidno vzdialené končiare Tatier a okolitú scenériu Spiša. Ako na dlani sa ponúka výhľad na Spišské Podhradie a Spišská Kapitula s veľkým historickým a kultúrnym významom.

Centrum lokality Spišská kapitula tvorí biskupský palác, v ktorom má dodnes sídlo spišský biskup. Ďaleko nie je do starobylej Levoče či Kežmarku, cez ktoré vedie Gotická cesta, pretínajúca najvýznamnejšie pamiatky tunajšieho regiónu. Samotný vývoj a dejiny dračieho hniezda zachytáva hradná expozícia. Pre turistov je hrad prístupný od začiatku mája do konca októbra. V zime je Spišský hrad uzavretý, ale na požiadanie skupín turistov sa sprístupňuje. Pre zahraničných návštevníkov sú k dispozícii sprievodcovia, so znalosťou angličtiny a nemčiny.