Chief Joseph - Náčelníci Nez Percéů

“Od chvíle, kdy vyjde slunce, již nepozvednu svoji zbraň.“ Věta, kterou začíná často citovaná kapitulační řeč vůdce kmene Nez Percé Hinmatona Jalatkita, známého mezi bělochy jako náčelník Josef (Chief Joseph).

Tato věta se stala legendou. Povězme si o něm a o několika jeho spolubojovnících něco více. 

Josef

Slavný náčelník se narodil v roce 1840 v jeskyni na Joseph Creeku

Slavný náčelník Chief Joseph se narodil v roce 1840 v jeskyni na Joseph Creeku (jednom z přítoků řeky Grand Ronde), v severozápadním cípu dnešního Oregonu. Jeho otec Tuekakas byl vůdcem skupiny Wallowa patřící ke kmeni Nez Percé. Matka se jmenoval Khap-khap-on-imi. Chlapec dostal jméno Hinmaton Jalatkit (Hrom přicházející z vody do kraje). Mezi Nez Percésy působila dvojice presbyteriánských misionářů Henry a Eliza Spauldingovi, kteří založili misii v Lapwai již v roce 1836. Tuekakas přijal od Spauldinga křest v roce 1839 a dostal jméno Josef. Jeho syn přijal stejné jméno pravděpodobně počátkem roku 1860 a přicházející bílí osadníci je rozlišovali přívlastky Starý a Mladý. Starý Josef zemřel v roce 1871 a náčelnický titul přešel na jeho syna. Nový náčelník prokázal nezměrnou statečnost, když se pokoušel odvést svůj lid do Kanady, kde by nalezl svobodu. Kapituloval před několikanásobnou přesilou, aby zachránil ženy a děti před jistou smrtí. Místo slíbeného návratu do rodné vlasti však byli Nez Percésové deportováni do bažin dolní Missouri v Kansasu, kde houfně vymírali. Teprve na nátlak veřejnosti bylo zbytku kmene dovoleno, aby se vrátil domů. Kmen však byl rozdělen. 118 Indiánů šlo do rezervace Lapwai v Idahu, a 150 těch “nejnebezpečnějších“ včetně Josefa, do rezervace Colville ve státě Washington. Náčelník Josef se s tím nikdy nesmířil. Zemřel 21.září 1904 v Nespelemu. Přivolaný lékař konstatoval, že mu puklo srdce žalem. Nad jeho hrobem byl vztyčen pomník z bílého mramoru, který se stal poutním místem.

Žlutý vlk (Hemene Moxmox, Heinmot Hihhih)

Žlutý vlk (Hemene Moxmox, Heinmot Hihhih)

Byl důležitým kmenovým vůdcem a stal se známým také díky sepsaným pamětem, ve kterých líčí Josefův pochod. Jako ostatní válečníci Nez Percésů, měl i Žlutý vlk několik jmen – je zmiňován také jako Bílý hrom nebo Bílý blesk. Žlutý vlk patřil do tlupy Wallowa a byl v příbuzenském vztahu s náčelníkem Josefem z matčiny strany. Jeho otcem byl Koňská pokrývka, který byl proslulý svým velkým stádem ušlechtilých koní a jeho matkou byla Labutí žena, jež byla nejstarší sestřenicí náčelníka Josefa. Narodil se v roce 1855 v údolí Wallowa v dnešním Oregonu a již od mládí byl uznávaný pro své mimořádné jezdecké a lovecké schopnosti. V červnu až říjnu 1877 se zúčastnil Josefova pochodu do Kanady, při němž zúročil své dovednosti. Náčelníkovi stál vždy věrně po boku a vrátil se s ním z exilu do nemilované Colvillské rezervace.  Zde v roce 1935, ve věku 79 let, zemřel na následky nemoci a ne v bitvě, jak mu bylo předpovězeno ve snu. Je pohřben blízko hrobu náčelníka Josefa.

Bílý pták (Peopeo Hihhih, Peopeo Hixhiix)

Bílý pták (Peopeo Hihhih, Peopeo Hixhiix)

Náčelník a medicinman asi dvousetčlenné tlupy Lamátta, která sídlila u říčky White Bird Creek v Idahu. Narodil se kolem roku 1827. Tvrdošíjně oponoval potupné smlouvě z roku 1863. Jeho osada byla napadena vojáky 17.června 1877, čímž oficiálně vzplála tzv. nezpercézká válka. V bitvě u  Big Hole obětavě nasadil své mladé válečníky, s nimiž se snažil zabránit vraždění žen a dětí. U Bears Paw se mu podařilo uniknout s malou skupinkou Nez Percésů z obklíčení a nalezl azyl u Siouxů v Kanadě v jejich táboře u Cypress Hills. Bílý pták se nikdy do Spojených států nevrátil a zůstal v “Babiččině zemi“, kde žil u Pincher Creeku.  6.března 1892 ho zabil vlastní soukmenovec Charley Hasenahamahkikt. Šlo o mstu, neboť medicinman nedokázal vyléčit jeho dvě děti, které posléze zemřely.

Poker Joe (Hototo)

Při Josefově tažení se vyznamenali mnozí, dnes již polozapomenutí, hrdinové. Jedním z nich byl Poker Joe. Tento míšenec, z poloviny Francouz, z poloviny Nez Percé, prý miloval hazard a toto přiléhavé jméno mu přisoudili bílí osadníci v pohraničních městech Montany. Při jedné výpravě do Idaha za bizony se dozvěděl o náhlém vypuknutí války. Rozhodl se vrátit do Montany a při zpáteční cestě se nešikovně řízl nožem do nohy. Bílí mu ale nevěřili a obvinili ho, že utrpěl zranění v jedné z bitev v Idahu. Poker Joe se rozzlobil a rozhodl se přidat k lidu náčelníka Josefa. Po ničivé bitvě u Big Hole byl vybrán jako průvodce Nez Percésů.  Jeho znalost montanských plání, které procestoval při lovech na bizony, a jeho osobní statečnost, ho předurčovaly být jejich strategickým vůdcem. Zúčastnil se všech šarvátek s vojáky generálů Howarda a Gibbona. Během poslední bitvy u Bears Paw byl nešťastnou náhodou zabit vlastním bojovníkem jménem Ockia. V řadách armády sloužili jako zvědové Šajeni a Lakotové, kteří zabíjeli ženy a děti, a rozvášněný Ockia se ve všeobecném zmatku bitvy osudově spletl. Ze světa tak zprovodil muže, který měl nadprůměrné průvodcovské schopnosti, díky nimž dokázal provést Nez Percése od řeky Big Hole k pohoří Bears Paw, což je přibližně 1600 mil.