Robin Hood

O Robinovi Hoodovi, zbojníkovi zo Sherwoodu sa napísalo veľa kníh a natočilo množstvo filmov. Filmy a knihy boli inšpirované stáročnými legendami.

V prvej polovici 13. storočia nazývali Robe hoode /zlodej v kapucni/ každého muža stojaceho mimo zákon. Pravdepodobne toto podmienilo vznik legendy o zbojníkovi Robinovi Hoodovi z 13 - 14. storočia. V týchto ranných povestiach Robin Hood bol synom nevoľníka. V neskorších storočiach sa z nevoľníka Robina stál rytier Robin z Locksley. Čo by to bolo za rytiera, ktorý by nemal dámu svojho srdca? V 15. storočí ku nemu pribudla lady Marian, ktorá sa za neho vydala. Potom sa ku Robinovi pridali mních Tuck, Will Scarlett, Malý John, mlynár Much, čím nakoniec vznikla veselá Sherwoodska zbojnícka družina. Spolu naprávali krivdy spáchané na jednoduchom ľude. V neskorších povestiach bol Róbert z Locksley šľachtic, ktorý sa po návrate z križiackej výpravy stál vydedencom. Niektoré povesti hovorili o Robinovi Hoodovi ako o obyčajnom lupičovi a vrahovi. Niekoľko historických postáv by bolo vhodných kandidátov na Robina Hooda. Pri hlbšom historickom skúmaní by však veľmi neobstáli.

Život a pád grófa Róberta z Huntingdonu

400px-robin_hood_memorialAnglický spisovateľ Róbert Munday v roku 1599 napísal román Život a pád grófa Róberta z Huntingdonu. Miesto grófa z Locksley, je tu gróf Róbert z Huntingdonu. Munday sa inšpiroval historickou postavou kniežaťa Davida, ktorý žil počas vlády Richarda I. levie srdce. V románe je Róbert blízky priateľ kráľa Richarda, s ktorým odíde na križiacku výpravu. Po návrate domov jeho pozemky skonfiškoval nenásytný nottinghamský šerif. Tak sa z grófa Róberta stál zbojník Robin Hood. Jeho manželkou bola lady Matilda. Je tento román iba čistou fikciou? Prečo si vybral práve ako inšpiráciu grófa Dávida, ktorý bol bratom škótskeho kráľa? Z princa by sa zrazu stál zbojník Robin Hood, ktorý býval vo vlhkých jaskyňách a neustále mu v pätách boli šerifovi vojaci? Pravda je, že tento román urobil veľkú propagandu Richardovi levie srdce, ktorý je vďaka legende o Robinovi Hoodovi známy na celom svete. V alžbetinskom protestantskom Anglicku nemal kráľ Richard možnosť uspieť. Vtedy bol preferovaný jeho „zlý“ brat kráľ Ján, ktorý sa v tej dobe stál hrdinom, lebo sa postavil proti pápežovi. Znamená, že to nebola snaha urobiť vyše tristo rokov z mŕtveho panovníka legendu. Jeho starý otec bol škótsky kráľ Dávid I., jeho brat taktiež škótsky kráľ Viliam, nazývaný Lev.

Jeho otec bol Henrich Škótsky, gróf z Huntingdonu a matka Ada de Warenne. Pre pozemky v Anglicku bol jeho otec vazal anglického kráľa. Mladistvý gróf Dávid sa zaplietol do vzbury proti anglickému kráľovi Henrichovi II. začo mu anglický kráľ skonfiškoval majetky v Anglicku. V roku 1190 sa Dávid oženil s Matildou z Chesteru. Blízki priatelia kráľa Richarda I. sa ženili na terajšiu dobu v pokročilom veku ako napr. Viliam Marschal ako 35 ročný. Viliam Salisbury ako 30 ročný. Títo rytieri sa oženili z lásky. Aj sám kráľ Richard sa ako 34 ročný oženil. Bolo by omylom z toho vyvodiť, že títo rytieri mali sklony ku rovnakému pohlaviu. Dávid a Matilda si poriadne neužili svoje medové týždne, lebo Dávid odišiel spolu s kráľom na križiacku výpravu. Na tri roky akoby Dávid zmizol z povrchu zemského. Oficiálne dokumenty ho spomínajú až v roku 1194, keď sa vrátil domov. Princ Ján v roku 1191 vymenoval šľachtica Viliama de Wendevala za nottinghamského a derbyshirského šerifa. Práve mesto Nottingham sa stálo najproblematickejšie v celom Anglicku. Nevoľníkom sa v nottinghamskom grófstve žilo pod spravovaním tyranského šerifa de Wandevala veľmi ťažko. Princ Ján iste voči svojmu kumpánovi šerifovi necítil sympatie, ale potreboval ho na dosiahnutie svojho cieľa – zmocniť sa kráľovskej koruny. Keď za dobrodružného kráľa Richarda bolo požadované obrovské výkupne, nebolo väčších nadšencov pre zhromaždenie peňazí ako boli princ Ján a šerif. Takto vyzbierané výkupné nemalo putovať do Nemecka, ale do rúk princa Jána. Na tento Jánov podfuk mu jeho matka Eleonóra Akvitánska prišla. Akú rolu tu mohol zohrať Dávid z Huntingdonu? Ťažká otázka. Knieža Dávid sa vrátil domov.

Svojmu priateľovi kráľovi Richardovi bol oddaný. Okrem toho mal aj zmysel pre spravodlivosť. Nemohol sa prizerať, ako ničomný nottinghamský šerif zbedačuje a týra poddaných. Historicky je potvrdené, že v roku 1194 došlo ku prudkému nárastu zbojníctva v Sherwoodskom a Barnsdalskom lese. Cestovať týmito lesmi bolo ako cestovanie v dnešnom Brooklyne, či Bronxe. Nedá sa poprieť, že Dávid bol dobrodruh. Mohol zjednotiť štvancov v Sherwoode a Barnsdale pod svojím vedením, a tak dať mužom stojacim mimo zákona zmysel, bojovať proti útlaku a za ich kráľa. Je absurdné si predstaviť, aby sa knieža Dávid obliekol do zeleného linconského súkna, prevesil si cez plece luk a tulec zo šípmi a viedol by život štvanca v lese. Skôr mohol sa zúčastňovať bitiek s vojakmi v anonymite . Jeho život mohol pripomínať život dvojitého agenta. Na jednej strane žije ako šľachtic, na druhej sa zúčastňuje bojov proti šerifovi a princovi Jánovi. robin_hood_and_maid_marian

V roku 1194 knieža Dávid stojí po boku svojho priateľa kráľa Richarda, aby mu pomohol potlačiť zradnú vzburu princa Jána. Spolu s nimi bojujú aj zbojníci zo Sherwoodu a Barnsdalu. Práve po víťazstve nad princom Jánom, kráľ Richard zmierňuje príliš prísne lesné zákony a hromadne udeľuje milosti štvancom. V roku 1199 kráľ Richard však padol v boji vo Francúzsku, nezanechajúc po sebe ani syna, ani dcéru. V Anglicku neplatil salický zákon, ktorý zakazoval dcéram dediť trón. Richard za svojho nástupcu určil svojho nepodareného brata princa Jána. Tu knieža Dávid podporuje nástupníctvo princa Jána na anglický trón. Napriek tomu si nezískal priazeň popudlivého a pomstychtivého kráľa Jána. Dávid z Huntingdonu prichádza o svoj politický vplyv. V roku 1212 bol Dávid neprávom obvinený že sa pokúsil zavraždiť kráľa Jána. O tri roky sa Dávid pridal ku rebelujúcim šľachticom, ktorí prinútili Jána Bezzemka podpísať Magnu Chartu. Ján sa mu pomstil tak, že mu skonfiškoval majetky. Následne Dávid musel ujsť do Škótska, lebo ktovie, či by neprišiel o hlavu. Do Anglicka sa vrátil krátko pred svojou smrťou v roku 1219, keď mu nový anglický kráľ Henrich III. udelil milosť. V tom istom roku David zomrel. Milovaná manželka Matilda ho prežila ho trinásť rokov.

Waltheof – pradedo Dávida z Huntingdonu

Sú názory, že Robin Hood by mohol byť práve Waltheof, vodca pôvodnej saskej šľachty bránil domáci ľud proti Viliamovi Dobyvateľovi a jeho normanským rytierom, ktorí sa po krajine rozliezli ako kobylky. Povstanie bolo v roku 1075 kruto potlačené. Vodcovia vzbury, medzi nimi Waltheof boli kruto popravení.

Na záver

Je viac než pravdepodobné, že Robin Hood je iba mýtus alebo aspoň neexistoval v takej podobe v akej ho poznáme z povesti. Robinovi priatelia brat Tuck, Malý John, Vill Scarlett, Much ako historické postavy žili v 14. až 15. storočí. Lady Mariana do povestí vstúpila tiež v 15. storočí. Aj Robinov smrteľný nepriateľ Guy z Gisbourne, tiež v tom istom storočí. Nie je vylúčené, že práve knieža Dávid z kráľovského rodu Huntingdonu zohral podstatnú úlohu pri odhalení podvodov princa Jána a šerifa Viliama de Wandelovi. Síce nebol to zbojník, ktorý behal s lukom po lese, ale nie je vylúčené, že zjednotil všetkých zbojníkov v Sherwoode a Barnsdale. V týchto oboch lesoch je legenda Robina Hooda veľmi živá.