Dobre ukryté Slovensko 21: Brádno

Brádno je miestnou časťou mesta Hnúšťa (okres Rimavská Sobota), leží 9 km východne od centra mesta, v Revúckej vrchovine,  v údolí Striežovského potoka, v nadmorskej výške 361 m n. m.. Aj keď je to dnes vyľudňujúca sa dedinka, kedysi to bola samostatná obec, ktorá bola založená na valaskom práve, prvá písomná zmienka o nej pochádza zo začiatku 15. storočia.

V obci sa zachovala tradičná ľudová architektúra. Zaujímavosťou je evanjelický kostol z 18. storočia, ktorý sa nachádza uprostred pomerne rozľahlej lúky. Prečo okolo kostola nie je žiadna zástavba, sa dá len hádať – pravdepodobne sa jedná o podmáčanú a nestabilnú pôdu (potom je ale záhada, že kostol stále stojí – aj keď by nutne potreboval rekonštrukciu).