Dobre ukryté Slovensko 1.: Osada Môce

Osada Môce (nadmorská výška 479 m n.m., počet stálych obyvateľov 2-4, počet domov a chalúp: 10) je jednou zo 6 drevorubačských a uhliarskych osád, zlúčením ktorých vznikla obec Motyčky (okres Banská Bystrica).

Aj keď osada leží na trase jednej z vetiev slávnej Jantárovej cesty, počiatky osídlenia osady súvisia s ťažbou dreva pre potreby ťažby a spracovania medenej rudy. Baníctvo spotrebovalo počas stáročí takmer všetok pôvodný porast. Okolité kopce boli holé a systematicky ich začal zalesňovať až v 19. storočí Jozef Dekrét Matejovie, zakladateľ moderného slovenského lesníctva.

Názov obce sa vyvinul z nemeckej obdoby mena Matej – Matz. V blízkosti osady viedol slávny drevený 42 km dlhý vodovod spod Prašivej, ktorého vodou boli poháňané banské stroje v okolí Španej Doliny. Toto unikátne technické dielo bolo funkčné niekoľko storočí (až do začiatku 20. storočia). Požiar v 80tych rokoch zničil v osade dom, chalupy aj štýlovú zvonicu, na mieste ktorej dnes stojí štýlová elektrická rozvodná skriňa. Elektrina bola do osady zavedená až v roku 2004 (!). Smerom na Bully (Donovaly) sa nachádza tzv. Môcovská jaskyňa, ktorá má aj kvapľovú výzdobu. Povráva sa, že pod celou osadou Môce sa nachádza veľké podzemné jazero. (Prevzaté z tabule v osade Môce)

Dobre ukryté Slovensko je projektom občianskeho združenia S.T.E.P.S. a mapuje menej známe vidiecke lokality s cieľom zachytiť atmosféru, tradičné staviteľstvo, verejné priestranstvá, dvory, zátišia, spôsob života – čiže to obyčajné a každodenné, ktoré jedného dňa nemusí byť.

osada moca