Veľká koralová bariéra

Zvláštny a nádherný svet Veľkej koralovej bariéry priťahuje znalcov i laikov. Známy britský prírodovedec sir David Attenborough sa so štábom rozhodol vrátiť po 60 rokoch na toto úžasné miesto, ktorým divákov prevedie za pomoci modernej techniky vrátane 4K rozlíšenia, najnovších technológií mikrosnímok, satelitných pohľadov, počítačom generovaných animácií (CGI) a najnovších výsledkov vedeckého výskumu. Dokumentárny seriál si budete môcť pozrieť už v máji na kanáli Viasat Nature.
Pre Attenborougha ide o veľmi osobnú záležitosť – na miesto sa totiž vracia po šiestich dekádach a nachádza ho v žalostnom stave. Ale nevzdáva sa a priamo v dokumentárnom seriáli predstavuje spôsob, ako jeden z najvýznamnejších ekosystémov na svete zachrániť. Veľká koralová bariéra je lokalita, kde žije unikátna paleta živočíchov a flóry. Tento „dažďový prales mora“ sa skladá z 900 ostrovov a ostrovčekov rozkladajúcich sa 2 500 kilometrov po dĺžke.
Diverzita druhov je tu neuveriteľná – len rýb tu žije asi 1 500 druhov, a ďalej len pár čísel: 30 druhov veľrýb a delfínov, 6 druhov vodných korytnačiek, 22 druhov morských vtákov a 32 druhov pobrežných vtákov. Tento ekosystém začíname poriadne chápať až teraz, hoci nevieme, či už nie je neskoro – jeho prežitie totiž visí na príslovečnom vlásku.

V jednotlivých epizódach seriálu uvidíte:  

• Fantastickú cestu dejinami utvárania bariéry, ktoré podľa vedcov trvajú už 600-tisíc rokov. Pomocou animácií sa rozhýbu prastaré svety, aby diváci mohli sledovať zrodenie prvých koralov a ich medúzovitých príbuzných i pôsobenie ohromných síl, ktoré stvorili Austráliu, a  položili tak základy oblastiam s  úžasnou biodiverzitou.
 
• Medzidruhovú komunitu, ktorá funguje v  dokonalom súlade, ale jej rovnováha je, bohužiaľ, narušovaná vonkajšími vplyvmi, predovšetkým činnosťou človeka. Napriek tomu budú mať diváci možnosť uvidieť mnoho zvláštnych a úžasných stvorení, ktoré sa ešte len učíme poznávať. Vedecký výskum na Veľkej koralovej bariére odhalí v priemere 7 nových druhov denne! Druhá z  troch 
astí seriálu ukáže, ako sa bariére darí podporovať takú širokú a  komplexnú sieť druhov, a odhalí fascinujúcu škálu spôsobov, akým sa tieto druhy navzájom podporujú, spoliehajúc sa jeden na druhého, aby prežili.
• Na prežitie, respektíve ekosystém ako celok, je zameraná aj posledná časť seriálu. Ukazuje, že napriek všetkým katastrofám, ktoré bariéru v minulosti postretli, si zachováva status oblasti s ohromnou diverzitou. Táto časť ukáže, ako sú bariéra i stvorenia na nej jedinečne prispôsobené životu v tomto dynamickom ekosystéme, a bude skúmať i to, ako sa budú ďalej meniť tvárou v tvár novým vývojovým tlakom.
 
Veľkú koralovú bariéru, jeden z najúchvatnejších kútov sveta, budú mať diváci možnosť vidieť v rovnomennom dokumentárnom seriáli aj na kanáli Viasat Nature vždy v pondelok od 9. do 30. mája 2016 o 20.00 hod.
 
PREMIÉRA NA VIASAT NATURE
Vždy v pondelok od 9. do 30. mája 2016 o  20.00 hod.