Turistika na Slovanské hradisko Bojná - Valy a vrch Holý kameň v Považskom Inovci

Slovanské hradisko Bojná - Valy bolo osídlené v 8. - 9. storočí a plnilo dôležitú obrannú, remeselno-obchodnú aj misijnú funkciu. K najvýznamnejším nálezom patria pozlátené plakety a zvon, ktoré sú dôkazom christianizácie nášho obyvateľstva už pred príchodom sv. Cyrila a Metoda.

Na hradisku stále prebieha archeologický výskum, ktorý každý rok prináša nové zaujímavé nálezy a poznatky. Vstup na hradisko je voľný, treba však rešpektovať zákaz vstupu na plochy, na ktorých práve prebieha prieskum. Na hradisku môžu návštevníci vidieť pozostatky obranného valu, rekonštrukciu obydlí v akých bývali naši predkovia, rekonštrukciu obranného valu.

Holý kameň - 591 metrov vysoký vrch nad hradiskom Valy, poskytujúci výhľady na nitriansku kotlinu a Bielený vrch. Na jeho severnej strane sa nachádza jaskyňa pod Holým kameňom. Je to fluviokrasová, vertikálna, vykopaná jaskyňa s dĺžkou 35m a hĺbkou 29m v nadmorskej výške 571m v katastri obce Hubina.

Trasa: Hradisko Valy Bojná - vrch Holý kameň a jaskyňa pod Holým kameňom 16.1.2021 (16 km)