KOZIE CHRBTY - PR Baba - Smolník 995 m.n.m.

BABA je prírodná rezervácia v správe štátnej ochrany prírody TANAP. Nachádza sa v katastrálnom území obcí Lučivná, Spišská Teplica a Svit v okrese Poprad. Územie bolo vyhlásené v roku 1988 na rozlohe 205 ha. PR je vyhlásená na ochranu reliktných teplomilných spoločenstiev vápencových a dolomitových skál Kozích chrbtov so vzácnymi a chránenými druhmi flóry a fauny.

KOZIE CHRBTY

Južnejšie od Vysokých Tatier sa nachádza zaujímavé a menej známe pohorie Kozie chrbty. Turistami je menej navštevované kvôli blízkosti Vysokých Tatier na severe a Nízkych Tatier na jeho západnom okraji. Z Kozích chrbtov sa núkajú veľkolepé výhľady nielen na Vysoké a Nízke Tatry, ale aj na Levočské vrchy, Branisko, Volovské vrchy a Veľký Choč.

Východiskový bod: náučný chodník pri cintoríne v meste Svit s možnosťou parkovania.