Turistický okruh cez Bradlo a Kňaží stôl v Strážovských vrchoch

BRADLO je národná prírodná rezervácia, ktorá sa nachádza v južnej časti Strážovských vrchov. Rozprestiera sa na juhozápadných a západných svahoch vrchu Bradlo (576,4 m.n.m.) a 5. stupňom ochraňuje územie s rozlohou 97,67 ha. Predmetom ochrany je „xerotermná vegetácia, vzácne horské a dealpínske druhy rastlín (aj vstavačovité) na mezozoickom podklade.

Kňaží Stôl je vrch v južnej časti Strážovských vrchov. Dosahuje výšku 637 m.n.m. a patrí k najvyšším masívom rovnomennej geomorfologickej časti. Veľká časť masívu patrí do prírodnej rezervácie Kňaží stôl.

TRASA: Z obce Dubnička (okr.BN) po modrej značke cez Bradlo pod vrch Kňaží stôl. Ďalej po neznačenom chodníku po hrebeni cez Kňaži stôl sme sa dostali opäť na ďalšiu modrú značku. Tou sme sa popri krásnych lúkach napojili na žltú, ktorá nás doviedla naspäť do obce Dubnička.