Chorvátsko: Ličsko-senjská župa

Väčšia časť Ličsko-senjskej župy patrí do horskej oblasti Chorvátska a iba menšia časť chorvátskemu prímoriu. Pohorie a more sú do nej hlboko vtlačené.

Na 150 kilometroch sa dynamicky prelínajú najväčšie a najkrajšie chorvátske pohorie Velebit a najčistejšia časť Jadranského mora s ostrovom Pag, jedným z najčlenitejších chorvátskych ostrovov. Čo do počtu a rôznorodosti chránených prírodných objektov a lokalít, Ličsko-senjskej župe patrí jedno z popredných miest medzi chorvátskymi župami – rozprestiera sa na 58 percentách plochy všetkých národných a prírodných parkov v Chorvátsku. Spomedzi nich sú najdôležitejšie Národné parky Plitvické jazerá, Paklenica a Severný Velebit, Prírodný park a svetová rezervácia biosféry Velebit. Župa je rozdelená na štyri rôzne a rovnako zaujímavé regióny: Lika, Gacka, Podgorje a severná časť ostrova Pag. Vďaka klimatickým a reliéfnym rozmanitostiam, prírodným krásam, bohatstvu kultúrneho, historického a sakrálneho dedičstva je oblasť Ličsko-senjskej župy mimoriadne atraktívna. Prírodné krásy národných parkov, vodné mlyny na rieke Gacka, jaskynný park Grabovača neďaleko Gospiča a Velebitská botanická záhrada na Zavižane predstavujú iba časť zaujímavej ponuky tejto župy, ktorá návštevníkom poskytuje vidiecky a prímorský cestovný ruch, výskumno-dobrodružný cestovný ruch, zdravotný cestovný ruch, meditačný pobyt, aktívny oddych pri športe a rekreácii, zimný oddych, lov a rybolov na jazerách a riekach a mnohé iné formy zábavy a oddychu. Okrem kvalitných hotelov a iných foriem ubytovania v oblasti Národného parku Plitvické jazerá sú dobré ubytovacie možnosti v celej župe – od hotelového až po privátne ubytovanie s bohatou gastronomickou ponukou.

V župe sa počas celého roka organizuje množstvo podujatí, z ktorých sú najvýznamnejšie Jeseň v Like, ktorá sa koná každý rok začiatkom októbra v Gospiči, ďalej ekologická výstava pôvodných domácich výrobkov župy, Senjský letný karneval, Výstava pagských oviec a pagského syra v Novalji na ostrove Pag, ktorý je známy čipkárstvom, syrom a jednou z najkrajších pláží na Jadrane – Zrče, ďalej Plitvický maratón, ktorý sa beží koncom mája a jeho trať vedie cez Národný park, a podujatie Eko-etno Gacka. Z kultúrno-historických pamiatok sú najdôležitejšie Pamätné centrum „Nikola Tesla“ v obci Smiljan, rodisku tohto významného vynálezcu a fyzika (Nikola Tesla sa narodil v obci Smiljan v roku 1856 a zomrel v roku 1943 v New Yorku) a pevnosť Nehaj zo 16. storočia, symbol mesta Senj.