Dobre ukryté Slovensko 11.: Biele Vody

Biele Vody je rázovitá horská osada, ktorá sa nachádza 12 km severovýchodne od mesta Hriňová v centrálnom pásme Veporských vrchov, uprostred vrchov s nadmorskými výškami 900 -1100 m. Je jednou zo 12 osád a lazov, z ktorých koncom 19. stor. vznikla Hriňová. (Hriňová, Krivec I. a II., Slanec, Mangútovo, Štoliansko, Gondova jama, Biele Vody, Vrch Slatina, Magura, Snohy a Vrchdobroč).

Osídľovanie tohto územia začalo v 17. storočí, najväčší rozmach bol v 19. storočí, aj v súvislosti s rozvojom sklárstva v tomto regióne. Históriu dnes dokumentuje pomerne tradičná architektúra, ktorá sa v hriňovskom chotári najviac zachovala v osadách Biele Vody a Vrch Slatina. Tradičné domy na lazoch sa pôvodne stavali z dreva, neskôr z kameňa.

Strechy boli kryté slamou, neskôr šindľom. Domy sa skladali z izby, pitvora a komory. Za komorou bola maštaľ a na ňu kolmo nadväzovala zrubová stodola - humno. K hospodárskemu dvoru patrili drevené chlievy, studne a obyčajne vo svahu vyhĺbené pivnice. Dnes sú Biele Vody veľmi príjemnou turistickou oblasťou pre individuálnu aj rodinnú rekreáciu v zimnom i letnom období (nachádza sa tu aj rekreačné stredisko). (podľa www.hrinova.sk)