OBRANNÉ BUNKRE V PETRŽALKE

Na Slovensku bolo postavených niekoľko stovák obranných objektov, ktoré boli súčasťou opevnenia, ktoré sa tiahlo od Ostravy cez severnú a južnú Moravu až na Slovensko a Zakarpatskú Ukrajinu (vtedajšia časť Československa) a tvorili ucelené obranné úseky.

Nie všetky objekty sa však zachovali. Tie, ktoré nájdeme aj dnes, sa nachádzajú v údolí rieky Morava, v Komárne, ale aj v Bratislave. Jediný ucelený systém sa nachádza v Petržalke a bunkre kopírujú štátnu hranicu.

Začínajú sa pri Karloveskom ramene, prechádzajú okolo hraničného prechodu Berg, sídlisko Kopčany a Lúky, Chorvátske rameno a opäť sa končia pri Dunaji.

V Bratislave bolo pôvodne 15 bunkrov. Momentálne ich je 13, keďže niektoré z nich boli zničené pri výstavbe diaľnice. Každý bunker má svoj názov, napr. Štěrkovište, Mulda, Paseka, Lány, Vrba, Hřbitov, Cvičiště a iné. Z pochopiteľných dôvodov sú názvy bunkrov v češtine.