Biele Karpaty - Kráľovstvo strážené Vršatcom

Dokumentárny film Jakuba Cíbika Biele Karpaty – Kráľovstvo strážené Vršatcom uzrel svetlo sveta už v  roku 2014. Územie ležiace na hraniciach Slovenska a  Moravy je zaujímavé predovšetkým tým, že po celé stáročia bolo využívané a  pretvárané činnosťou človeka – poľnohospodára. Aj  napriek, alebo skôr vďaka tomu, ide o  jedno z  biologicky najzaujímavejších a najbohatších území našej krajiny.

Súžitím človeka a  prírody tu vznikli napríklad cenné orchideové lúky, ovocné sady so stovkami odrôd jabloní a  hrušiek, či pasienky na skalných bralách plné vzácnych motýľov. Od polovice minulého storočia však táto krajina prechádza mnohými zmenami, ktoré ju negatívne ovplyvňujú. Prvou veľkou ranou bola kolektivizácia a  intenzifikácia poľnohospodárstva počas minulého režimu a  dnes ide naopak o  nezáujem o  hospodárenie. Preto je hlavným posolstvom tohto filmu poukázať na potrebu ochrany tohto územia metódami, nadväzujúcimi na tradičné poľnohospodárske postupy, ktoré po stáročia formovali tvár tunajšej krajiny. Ide napríklad o  mozaikové kosenie, extenzívnu pastvu a  ovocinárstvo.