Black" (čierna) hena škodí zdraviu

Chystáte sa v lete na dovolenku k moru alebo do exotických krajín, kde pouliční umelci bežne ponúkajú dočasné tetovanie "black" henou? Potom neprehliadnite, že dočasné tetovanie "black" henou môže spôsobiť zdravotné problémy - vážne alergické reakcie.

Ich symptómy sa prejavia za 3 - 12 dní a v mnohých prípadoch si vyžadujú lekárske ošetrenie, ba dokonca hospitalizáciu. Trvalé poškodenie kože, alergická kontaktná dermatitída a poly-senzibilizácia majú celoživotný charakter. Čo je hena? Hena, Lawsonia inermis syn L. je , 2 - 6 m vysoký krík alebo malý strom, ktorý rastie v horúcom a suchom podnebí. Má pôvod v tropických a subtropických oblastiach Severnej Afriky, na Strednom východe a v Južnej Ázii. Rastlina obsahuje červeno oranžové farbivo, lawsone (2-hydroxy-1,4naftochinón, CI 75480), ktorý sa tvorí hlavne v listoch a jeho červená farba je viditeľná v centrálnej žilnatine mladých listov. Farbivo má schopnosť reagovať s proteínmi a jeho obsah v listoch predstavuje 1,4 až 4% závisí od klimatických a pôdnych podmienok. Použitie heny Listy heny sa zbierajú, sušia a melú. V spojení so stredne silným kyslým roztokom hena farbí pokožku, vlasy a nechty. Lawson totiž reaguje s keratínom pokožky a mení sa na oranžovo-hnedú farbu. Táto schopnosť sa využíva na farbenie kože, vlasov, nechtov, látok, hodvábu, kože a vlny. Primárne sa hena používala v oblastixch výskytu na farbenie vlasov. Existujú dôkazy že už v Egypte sa hena pravidelne používala na kozmetické účely - na farbenie vlasov a umelecké farbenie kože - "body art". Toto využitie sa neskôr rozšírilo do Európy, a tak sa hena sa stala výhodným artiklom obchodu medzi Severnou Afrikou, Blízkym východom a Európou, no i napriek tomu, v nových krajinách nikdy nedosiahla také široké uplatnenie. Do Ameriky sa hena dostala ako vzácna a exotická rastlina až na začiatku 20 storočia. Donedávna sa hena exportovala väčšinou z Egypta. V súčasnosti sa pestuje na komerčné účely najmä v západnej Indii, Pakistane, Maroku, Jemene, Iráne, Somálsku, Sudáne a Lýbii a najväčšie množstvo sa dopestuje v oblasti Rajastánu v Indii. Hena má schopnosť farbiť na jeden druh farby, avšak v kombinácii s inými látkami, a to syntetickými farbami, soľami kovov a inými rastlinnými farbivami vytvára širokú farebnú škálu a ponúka sa pod názvami "červená hena", "čierna hena", "neutrálna hena" a podobne. Pridané látky sa v zložení finálneho výrobku neuvádzajú, pretože právne predpisy tretích krajín im to umožňujú, avšak vysoký výskyt alergií sa v poslednom období stal dôvodom na reguláciu jej "tajného zloženia". V oblastiach prirodzeného výskytu bola hena po stáročia používaná aj na dekoráciu tela pri špeciálnych príležitostiach ako sú festivaly oslavy a najmú svadby. Dekorované telo sa považovalo za krásne a šťastné, malo a naďalej má kultúrny a regionálny charakter. Zvyčajne sa aplikuje na ruky a nohy, kde je farby tmavšia, pretože tieto časti tela majú vyšší obsah keratínu. Aj farbenie pokožky henou sa rozšírilo do Európy a v poslednom období sa stalo veľmi populárnym. Podobne ako do farieb na vlasy aj do farieb na dekoráciu tela, nazývané "black henna tattoo" (dočasné tetovanie) sa pridávajú iné neznáme látky. Čo je "black" hena? Je to zmes vo forme pasty, ktorá vznikne pridaním iných látok do prírodnej heny s cieľom dosiahnutia tmavej farby pri farbení vlasov a rýchlejšieho a tmavšieho efektu pri dekorácii kože. Čím je "black" hena tmavšia, tým má menší podiel heny, alebo ju vôbec neobsahuje. Použité zložky môžu mať prírodný charakter ako indigo, ale môžu to byť aj syntetické farby a minerály. Najznámejšou a najrozšírenejšou syntetickou farbou je parafenyléndiamín (PPD), ale používa sa aj karmín, (alebo azo-zložky kyseliny pikrovej), toluén 2,5-diamín, toluén-2,5 diamínosulfát, dusičnan strieborný, chromid strieborný a pod. V zmysle smernice Rady č. 76/768/EHS je PPD povolený len do kozmetických výrobkov na farbenie na vlasy v koncentrácii max 6%. Do výrobkov na dekoráciu kože nie je povolený. Čo je "black henna tattoo" "Black henna tattoo" nie je tetovaním v pravom slova zmysle. V skutočnosti je to iba povrchová dekorácia pokožky, kým skutočné tetovanie sa vykonáva injekčne - farba sa vnáša ihlou pod pokožku a je trvalé. "Black henna tattoo" má iba dočasný efekt a v poslednom období je v Európe letným fenoménom. Pouliční umelci, ktorí sa neustále premiestňujú z miesta na miesto, navštevujú voľné priestranstvá ako sú obchody, trhoviská a turistické centrá a ponúkajú dočasné tetovanie. To je zvlášť populárne na plážach najmä u mladých ľudí, ktorí si ho kupujú ako suvenír alebo spomienku na leto a dovolenku v cudzine. Neustála zmena pobytu umelcov, návrat turistov domov a vznik alergickej rekcie niekoľko dní po aplikácii, tvoria prekážky miestne na uplatnenie postihov a dotyčný umelec tak môže pokračovať v práci bez toho, že by si uvedomoval, že spôsobil niektorým ľuďom poškodenie zdravia. Zdravotné riziká pri aplikácii "black" heny Farbivá, ktoré sa do heny pridávajú môžu spôsobiť rôzne alergické reakcie, ktorých symptómy sa prejavia okamžite alebo až na niekoľko väčšinou 3-12 dní. Prejavujú sa začervenaním, svrbením, pálením pokožky, vznikom tmavých škvŕn, pľuzgierov alebo trvalými pigmentovými zmenami pokožky a jazvami. Reakcie organizmu na tieto látky môžu byť ohraničené miestom aplikácie, alebo sa prejavia na väčšej ploche, ba dokonca na celom tele. Môžu byť také silné, že si vyžadujú lekárske ošetrenie, ba až hospitalizáciu. U niektorých jedincov môžu spôsobiť precitlivenosť, ktorá môže prerásť do alergickej kontaktnej dermatitídy na všetky spotrebiteľské výrobky ako guma, oblečenie, topánky, farby na vlasy a podobne obsahujúce tieto látky, ale i na výrobky obsahujúce príbuzné látky, ako sú výrobky na ochranu pre slnečným žiarením alebo určité lieky. Precitlivenosť na tieto látky nadobúda narastajúci trend, prevažne postihuje deti a mladistvých. Je to dlhotrvajúci a nezvratný proces, a preto každý, kto má po aplikácii negatívnu reakciu kože na "black henna tattoo", mal by zájsť k lekárovi a upozorniť ho na dočasné tetovanie.. Rozdiely medzi "natural" henou a "black" henou "Natural" (prírodná) hena varíruje od zelenohnedej po tmavo hnedú farbu. Ak je farba na dočasné tetovanie tmavšia (čierna), s najväčšou pravdepodobnosťou je prifarbená, teda "black" hena.. Z tohto dôvodu je potrebné : požiadať pouličného umelca o informáciu o krajine pôvodu heny - čiže kde bola vyrobená a zozname zložiek použitých na jej výrobku. Ak dotyčný nevie o farbe poskytnúť žiadnu informáciu, je potrebné sa takémuto výrobku vyhnúť - neaplikovať ho. Ak sa v informácii uvádza, že farbu možno po hodine odstrániť, určite ide o "black" henu, pretože prírodná hena ostáva na pokožke dlhší čas - až niekoľko týždňov. Aj v tomto prípade je potrebné sa takémuto výrobku vyhnúť - neaplikovať ho. Odporúčanie "Black" hena spôsobuje vážne zdravotné problémy, ak sa používa na dočasné farbenie pokožky, preto sa na tento účel neodporúča používať.

www.uvzsr.sk