Legenda Z+H

Druhá cesta inženýrů Miroslava Zikmunda a Jiřího Hanzelky vede tentokrát přes Blízký východ, monzunovou Asii, Indonésii, Japonsko a asijskou část bývalého Sovětského svazu.

Dvojice legendárních cestovatelů vyrazila ve dvou vozech Tatra 805 v roce 1959 a do Československa se vrátila roku 1964. Z jejich obdivuhodného počinu vzešla celá řada reportáží, rozhlasových relací a celovečerních dokumentárních filmů. Neuvěřitelný úspěch slavily jejich knihy, které vycházely ve stotisícových nákladech. Vybrané kapitoly z nich aktuálně upravil Miroslav Zikmund — první cestu po Africe a Americe tedy nyní doplňuje cesta druhá Asií a vytváří tak ucelené dvousvazkové dílo, přesvědčivé svou nadčasovostí. Kniha je vybavena bohatou obrazovou přílohou s mnoha doposud nepublikovanými snímky z Archivu Hanzelky a Zikmunda. Přílohou je unikátní barevný plakát. 165437_bigJiří Hanzelka (24. 12. 1920 ve Štramberku – 15. 2. 2003 v Praze) & Miroslav Zikmund (14. 2. 1919 v Plzni)

V letech 1947–1950 procestovali společně v osobním automobilu Tatra 87 čtyřicet čtyři zemí Evropy, Afriky a Jižní Ameriky, v letech 1959–1964 dvěma vozidly Tatra 805 země Asie, Austrálie a Oceánie. Celkem projeli 83 zemí světa. Dojmy z cest zpracovali novinářsky, literárně i filmově.

Jejich 18 knih bylo přeloženo do 11 jazyků, vyšly nákladem cca 6,5 milionů výtisků. Autoři několika set reportáží a přednášek v Československu i zahraničí a 147 krátkometrážních filmů. Po roce 1970 nesměli publikovat, některé knihy zůstaly v rukopisu nebo vyšly v ineditní edici.

Knihy mj.: Afrika snů a skutečnosti (3 díly, 1952) S československou vlajkou na Kilimandžáro (1954) Tam za řekou je Argentina (1956) Přes Kordillery (1957) Za lovci lebek (1958) Mezi dvěma oceány (1959) Obrácený půlměsíc (1961) Tisíc a dvě noci (1967) Světadíl pod Himálajem (1969) Cejlon — ráj bez andělů (ineditní edice, 1975) Sumatra — naděje bez obrysů (ineditní edice, 1976) Zvláštní zpráva č. 4 (vypracovaná r. 1964 z podnětu L. I. Brežněva podávající svědectví o hospodářské situaci na Dálném východě a Uralu, 1990; sovětskými orgány nebyla přijata, dostali se na seznam nepřátel Sovětského svazu) Život snů a skutečnosti (rozhovor J. Slomka s oběma cestovateli, 1997) Modrý Mauritius… a přece Austrálie! (1999) Přemožení pouště (2002)

V roce 1993 získali za své celoživotní dílo Cenu E. E. Kische, v roce 1999 převzali z rukou prezidenta Václava Havla Medaili Za zásluhy II. stupně.

Text převzat z www.jota.cz