Najkrajšie cyklotrasy Bratislavy a okolia

V edícii Po Slovensku vyšla už tretia knižka s cykloturistickou tematikou – Najkrajšie cyklotrasy Bratislava a okolie. Bicyklovanie na Slovensku v poslednom období zažíva naozaj nevídaný rozmach a pribúda stále viac a viac  cyklistických ciest, chodníkov a značkovaných cyklotrás.

Bratislava nie je výnimkou, ba práve naopak, jej okolie je priam popretkávané pestrou sieťou značkovaných ciest. Ľudia všetkých vekových kategórií  vyrážajú na bicykli najmä cez víkend do okolia Bratislavy nielen za športovým výkonom, ale predovšetkým za aktívnym oddychom a poznávaním jeho jednotlivých zákutí.

Nový cyklistický sprievodca

Nový cyklistický sprievodca Najkrajšie cyklotrasy Bratislava a okolie  si dal za cieľ zmapovať bezprostredné okolie Bratislavy z hľadiska najkrajších cyklotrás, ktoré sa dajú absolvovať vo forme okruhov. Pre cyklistu je podľa môjho názoru najzaujímavejšie začať a skončiť výlet na tom istom mieste a po trase vidieť čo najviac.

Hustá sieť značkovaných cyklotrás v okolí Bratislavy poskytuje najmä v Malých Karpatoch a slovensko-rakúskom pohraničí veľké možnosti na cyklistické výlety rôznej dĺžky a náročnosti.

Drvivá väčšina týchto trás je v teréne vyznačená špeciálnymi tabuľkami a je len na nás ako si ich skombinovať

Najatraktívnejším územím v okolí Bratislavy z hľadiska cykloturistiky sú nepochybne Malé Karpaty a lužné lesy v blízkosti Dunaja, Moravy a Malého Dunaja. Práve do týchto miest situoval autor väčšinu okruhov. Bolo naozaj ťažké vybrať z množstva pekných bratislavských a mimobratislavských zákutí 25 okruhov. „Snažil som sa, aby každá trasa viedla k najzaujímavejším miestam tej-ktorej lokality a dúfam, že som nezabudol na žiadnu významnú prírodnú či kultúrno-historickú pamiatku,“ tvrdí autor a nadšený turista, milovník slovenskej prírody Daniel Kollár.

Prvých jedenásť trás v novinke Najkrajšie cyklotrasy Bratislava a okolie vedie do Bratislavského lesoparku, v ktorom v poslednom období vznikol tzv. BikePark. Keďže vedú v Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty a územím atraktívnym i z hľadiska pešej turistiky treba mať neustále na pamäti ohľaduplnosť voči prírode a peším turistom, ktorí sú v porovnaní s cyklistami „slabšími účastníkmi lesnej premávky“.

Aj ďalšie trasy v okolí Bratislavy zasahujú do chránených území (CHKO  Záhorie, CHKO Dunajské luhy, Nationalpark Donau-Auen), kde je nevyhnutné dodržiavať všetky predpisy, ktoré upravuje ich návštevný poriadok.

Zaujímavosťou a špecifikom Bratislavy je jej poloha bezprostredne pri styku hraníc troch štátov

Cezhraničné bicyklovanie má svoje čaro a umožní nám porovnávať ľudí, mestá, obce, cesty, služby a vôbec všetko, čo turistu putujúceho na bicykli môže zaujať.

Najmä blízke Rakúsko ponúka hneď za hranicou pestrú sieť kvalitných a dobre značkovaných trás, ktoré umožnia cyklistom relatívne bezpečnú jazdu mimo ostatnej cestnej premávky. Hoci na slovenskej strane hranice je sieť a kvalita oddelených cyklotrás na nižšej úrovni stále pribúdajú nové a v súčasnosti už nie je núdza o výber tej z nášho pohľadu najvyhovujúcejšej.

Spoločným znakom prakticky všetkých mimokarpatských trás v zázemí Bratislavy je, že sú nejakým spôsobom spojené s riekami Morava a najmä Dunajom. Vedú či už priamo pozdĺž ich tokov, križujú ich alebo prechádzajú krajinou riečnych nív či terás.

Na cyklistické putovania slovensko-rakúskym pohraničím a po hrádzach riek vybral autor 14 trás. Sú naplánované ako okruhy a obsahujú návštevu všetkých atraktívnych turistických miest aj v širšom zázemí Bratislavy.

Zoznam 25 najkrajších cyklistických trás v knihe Najkrajšie cyklotrasy Bratislava a okolie je prirodzene len ponukou, inšpiráciou. Vždy existuje niekoľko možností ako si trasu upraviť, skrátiť či predĺžiť alebo doplniť o odbočky podľa predstáv každého cyklistu.

K tomu slúžia výrezy máp s vyznačením priebehu trasy. Súčasťou sprievodcu sú aj rôzne praktické informácie, ktoré vám pomôžu si trasu naozaj dobre premyslieť a naplánovať. Pri každej trase nechýba okrem výškového profilu, vzdialenosti, nastúpaných metroch a prevýšenia aj známkovanie náročnosti (od 1 – veľmi ľahká po 5 – veľmi ťažká).