Banská Štiavnica

Po slávnej minulosti sa v Banskej Štiavnici zachovalo dodnes množstvo hmatateľných stôp, čo vyvrcholilo v roku 1993, keď bolo historické jadro mesta zahrnuté do svetového zoznamu UNESCO spoločne s technickými pamiatkami blízkeho okolia.

Treba pripomenúť, že Banská Štiavnica je najstaršie a najvýznamnejšie banské mesto Slovenska, kde bola v 18.storočí najväčšia ťažba striebra v celej Európe. Navyše, v roku 1761 tu bola otvorená najstaršia technická vysoká škola na svete – Banícka akadémia. Čo viac dodať. Uprostred Štiavnických vrchov je tak pred svetov schovaná skutočná perla alebo lepšie povedané Popoluška, ktorá akoby čakala na svoje precitnutie...

Atrakcie Banskej Štiavnice

Turistických a historických dominánt má Banská Štiavnica hneď niekoľko. V centre mesta na námestí sv. Trojice stojí barokový morový stĺp so súsoším svätej Trojice. Bol postavený v druhej polovici 18. storočia podľa návrhu Dionýza Stanettiho. Dnes je priam magnetom pre maliarov, fotografov a pochopiteľne ho neobíde ani jeden z návštevníkov mesta. Okolité námestie tvorí komplex meštianskych domov z 15. storočia a začiatku 16. storočia.

Ešte pred desaťročím boli budovy schátrané, no pred niekoľkými rokmi tu prebehla kompetná rekonštrukcia námestia, takže dnes ide o skutočne pozoruhodné a veľmi malebné miesto. Tvorí akési prirodzené centrum mesta, odkiaľ sa možno úzkymi a neraz aj strmými uličkami dostať k ďalším dominantám. Rozhodne k ním patrí Starý zámok s areálom opevnenia, vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku, gotický kostol sv. Kataríny, Piargska brána, radnica, kalvária a iné. Pritom na veži banskoštiavnickej radnice si všimnite hodiny. Sú zvláštne tým, že ručičky sú vymenené. Malá ukazuje minúty a veľká hodiny.

Traduje sa, že keď sa hodiny pokazili a hodinársky majster ich musel opraviť, nechal to na svojho učňa. Nepozorný učeň ručičky poplietol a nikomu sa nechcelo opäť štverať do výšky a chybu napraviť. Mimo centra, na juhu mesta sa na kopci nachádza mohutný Nový zámok. Ak máte chuť na prechádzku určite ho navštívte. Je z neho nádherný výhľad na celú Banskú Štiavnicu, čo si možno vychutnať najmä za slnečného počasia ale aj v noci, keď sú dominanty mesta nádherne osvetlené. Vynechať by ste nemali ani známu Klopačku, bielu vežovitú stavbu, odkiaľ zvolávali klopaním na drevenú dosku baníkov do práce. Prízemná budova pristavaná k veži pritom slúžila ako banícke väzenie. Dnes je v nej útulná čajovňa. V susedstve jazera Klinger je známy areál banského skanzemu, kde je možné navštíviť aj podzemné štôlne a aspoň na chvíľu tak zažiť na vlastnej koži mrazivý pocit, aký tu po stovky rokov zažívali celé generácie baníkov.

Sitno, Počúvadlo a Kysihýbel

Banská Štiavnica má aj nádherné prírodné okolie. Najmä vodné nádrže. V okolí mesta sa nachádza takmer 30 umelých jazier, ktoré sa ľudovo nazývajú "tajchy". Dvadsaťdva z nich je dodnes naplnených vodou. Pôvodne slúžila táto sústava na odčerpávanie spodnej vody zo štôlní. Dnes však slúžia viaceré z nich ako kúpaliská. Najväčšie a najznámejšie z nich je Počúvadlianske jazero vzdialené od mesta 9 km. Je tu možné kúpanie, člnkovanie a na okolí lyžovanie. Počúvadlianske jazero je zároveň najfrekventovanejšie východisko na Sitno, najvyšší vrch v Štiavnických vrchoch. Na vrchole Sitna je v mesiacoch máj až september otvorená rozhľadňa, odkiaľ je nádherný výhľad do celého okolia. Samozrejme, nemožno zabudnúť ani na legendárny hrad Sitno. Zostali z neho už iba zvyšky múrov, no keď už budete na mieste, nezabudnite trochu zaspomínať na dávnu históriu. Podľa povesti sú v bralách Sitna zakliati mocní Sitnianski rytieri, ktorí sa prebudia, keď bude slovenskému národu najťažšie a budú zaň bojovať.

V blízkosti mesta sa nachádza ešte d'alšia zvláštnost'-arborétum Kysihýbel. Je tu zhromaždených 231 druhov drevín mierneho pásma severnej pologule. Zabudnúť nemožno ani na kaštieľ v neďalekom sv. Antone, kde je najväčšia expozícia poľovníctva na Slovensku.

   
Turistických a historických dominánt má Banská Štiavnica hneď niekoľko Turistických a historických dominánt má Banská Štiavnica hneď niekoľko