Elektronické knihy o Indiánoch

Týmto by sme vám chceli predstaviť štyri nové elektronické knihy autora Vladimíra Bisa, ktorý na našom web v rubrike Indiáni v minulosti aj súčasnosti publikoval a publikuje svoje články z histórie pôvodných obyvateľov Ameriky.

Najväčší Indiánsky náčelníci

Info o knihe:

V knihe “Najväčší indiánski náčelníci” predstavuje autor Vladimír Bis osem najväčších indiánskych náčelníkov, predstaviteľov rôznych kmeňov ( Crazy Horse, Chief Joseph, Geronimo, Little Wolf, Pontiac, Red Cloud, Sitting Bull, Tecumseh). Kniha obsahuje biografické údaje o náčelníkoch, ich živote, poslaní a smrti. Kniha je doplnená o mnohé fotografie, biografické poznámky a interaktívne odkazy. Vladimír Bis neidealizuje život indiánov, ani nie je kritický voči bielym prisťahovalcom. Podáva fakty a skutočnosti tak, ako sa stali.

Link: http://www.ibookmarket.sk/?p=843

najvie-bitky-divokho-zpadu

Najväčšie bitky Divokého Západu

Info o knihe:

V knihe “Najväčšie bitky Divokého Západu” popisuje autor najznámejšie udalosti, krvavé konflikty medzi pôvodnými obyvateľmi Ameriky a bielymi prisťahovalcami. Kniha je doplnená unikátne fotografie, biografické poznámky a interaktívne odkazy.

Link: http://www.ibookmarket.sk/?p=916

obalkaproducer

Biele Srdce

Info o knihe:

Biele Srdce je westernový historický román, situovaný do rokov 1874 – 1890. Hlavný hrdina, beloch Jim Hudson, odíde na Divoký Západ, kde sa zamiluje do Indiánky Red Rose (Červená Ruža) z kmeňa Siouxov, s ktorou sa ožení. Život Jima Hudsona je príbehom lásky s množstvom pádov – v istej fáze svojho života sa dá na pitie a klesne na úplne dno – aby sa neskôr stal otcom a aby bol prijatý do kmeňa Siouxov – Oglalov, osobne poznal náčelníka Šialeného Koňa, prežil bitku pri Little Big Horne a masaker pri Wounded Knee. Spoznal kladné aj záporné stránky belošskej a indiánskej rasy, naučil sa myslieť ako Indián, no v srdci zostal belochom.

Link: http://www.ibookmarket.sk/?p=889

najv-pitolnci-divokho-zpadu

Najväčší pistolníci Divokého Západu

Info o knihe:

V knihe “Najväčší pištolníci Divokého Západu” autor približuje čitateľovi najznámejšie osobnosti, ktoré boli ikonami a dodnes sú metaforou Divokého Západu. Mnohými z nich sa inšpirovali tvorcovia kultových westernov aj napriek tomu, že to neboli kladní hrdinovia v pravom zmysle slova. Mená ako Jesse James, Wild Bill Hickok, Wyatt Earp, či Buffalo Bill sú dodnes synonymom dobrodružného života na Divokom Západe 19. storočia. Kniha je doplnená unikátne fotografie, biografické poznámky a interaktívne odkazy.

Link: http://www.ibookmarket.sk/?p=98