Sultán Sulejman

Sulejman bol najdlhšie panujúci sultán v dejinách Osmanskej ríše. Panoval dlhých 46 rokov až do svojej smrti 1566.

Jeho dve manželky boli Mahidevran a Haseki Hürrem, ktoré dlhé desaťročia kruto intrigovali proti sebe. Vďaka Haseku Hurrem nazývanej Roxelana dal popraviť vlastného syna Mustafu a dlhoročného priateľa z detstva Ibrahima Pargaliho.

Sultán Sulejman a Roxelana v historickom seriály

V roku 2011 Turecko natočilo strhujúci historický seriál Sultán, ktorý sa na wikipédii uvádza ako soap opera - telenovela. Podľa obsahu je to historický seriál, aj keď nabitý emóciami a niekedy doplnený režisérovou fantáziou. Ničím nepripomína sladké romantické vzťahy v latinoamerických telenovelách, ale vystihuje krutosť a boj o moc hlavných protagonistom seriálu. Seriál Sultán sa začína oznámením smrti sultána Selima, príchodom mladého Sulejmana do Istanbulu a prevzatím moci. Súčasne sa odohráva tragédia mladej a nevinnej Alexandry /budúca Haseka Hurrem - Roxlana/, keď krvižizniví Tatári vtrhnú do kostola, znesvätia  a povraždia ženy, mužov a deti. Pekné dievčatá a medzi nimi aj  Alexandru zobrali do otroctva, kde ich  predali do háremu sultána Sulejmana. Alexandra je krásna ryšavka, veselá, drzá a šibalská, jej charakter sa pokazí keď si ju všimne pekný a mladý Sulejman. /hrá ho H. Ergenç známy z telenoveli Tisíc a jedna noc/,

Historická maľba Sulejmana a Roxelany

Sultan Sulejman a RoxelanaV seriály Sulejman zabudli dať udalosť, ktorá za spravidla vykonávala, keď nastúpil nový sultán - povraždiť všetkých svojich bratov a ich mužských potomkov. Osmanský zákon umožňoval toto zverstvo legálne.

Historický Sulejman sám vypracoval zákony pre svoju veľkú ríšu. Bol pracovitý, rád mal poéziu, ako každý sultán aj on ovládal nejaké remeslo - on sa vyučil zlatníctvu. Osmanská ríša za jeho vlády dosiahla najväčší rozkvet v umení, architektúre, práve, ekonomike - dejiny mu prisúdili prívlastok Veľkolepý. Ako správny sultán aj on mal svoj veľký hárem pozostávajúci z veľkého množstva konkubín. Jeho priazeň si získali iba dve spomínané krásavice Roxelana a Mahidevran. Obe po celý svoj život sa snažili zniesť z toho  to sveta jedna druhú. Nepodarilo sa im to. Za obeť im padli aj nevinní ľudia. Telenovelová Roxelana by sa ťažko mohla správať tak uličnícky v háreme ako v telenovele. Za to by jej hrozili tresty - bičovanie, väzenie, možno aj smrť. V seriály Roxelana zavolala na Sulejmana ako na  seberovného niekde na trhovisku: ,,Sultán Sulejman!". Za to by ju pravdepodobne prinajmenšom zbičovali. Zdokonalená niekoľko mesačným pobytom v háreme si pomocou intríg zaistila, aby upútala sultánovu pozornosť. Ťažko si predstaviť, žeby Sulejman takto svoju zákonitú manželku Mahidevran odstavil na druhú koľaj ako v seriály. Možno zo začiatku bol očarený divokou Ukrajinkou Roxelanou, ale popri nej využíval služby množstva nadržaných konkubín. Podstatou krutých intríg medzi nimi bolo, aby sa ich syn stál budúcim sultánom - platilo tam pravidlo - silnejší prežije. Zabezpečiť následníctvo  pre svojho syna, zároveň znamenalo aj vyhnúť sa vraždeniu po nástupe nového sultána.

Vďaka matke sultána Sulejmana nebol konflikt medzi oboma fúriami  taký krutý. Po smrti starej sultánsky v roku 1534 sa intrigy medzi tými dvoma prehĺbili. Mehidevran vlastnoručne dobila Roxelanu, keď jej spôsobila aj niekoľko zlomenín. Rozzúrený sultán ju poslal za trest preč z háremu i s jej synom Mustafom.

Sulejman a Ibrahim Palgadi

Ibrahim pochádzal z Grécka. Ako dieťa rybára bol unesený pirátmi a predaný do otroctva. Jeho osud sa zmenil, keď stretol mladého Sulejmana, jeho šťastie a záhuba zároveň. Sulejman z neho urobil svojho sokoliara, a keď sa stál sultánom, tak mu zveril dôležitú štátnu funkciu. Mladý Ibrahim vyriekol prorocké slová: ,,Moc a bohatstvo budú mojou záhubou." Sulejman ho ubezpečil siláckymi slovami: ,,Za mojej vlády tvoj život bude dokonalé chránený." Ibrahim Palgadi nemohol drzú Roxelanu ani cítiť. Roxelana ho nenávidela, lebo za nástupcu Sulejmana otvorene podporoval Mustafu - syna sultánky  Mehidevran. V roku 1521 Sulejmanovi zomrel prvorodený syn Mahmud.  Roxelana mu v roku 1523 porodila prvého syna Selima /neskorší sultán Sulejman II./, o rok neskôr dcéru Mihrimah, o rok syna Mehmeda, Bajezida a v roku 1535 syna Cihangira.

Práve to bola milovaná Roxelana /prvý krát bola cudzinka sultánskou/, ktorá intrigami pripravila o život čestného Ibrahima. Ťažko uveriť, že spletal intrigy ako v seriály Sulejman. Život otroka nemal žiadnu cenu v Osmanskej ríši, ale Moslimovia dodržiavali aj desať božích prikázaní. Ibrahim Palgali by ťažko neprávom obvinil hoc aj otroka.

Ako v historickom seriály, tak aj v skutočnosti sa Ibrahim oženil s krehkou a milou sultánovou sestrou Hadžice. Ich šťastie dlho netrvalo. Keď v roku 1535 bol Ibrahim kruto popravený - rozštvrtený za živa. Sultán poslúchol radu svojich duchovných, keď nechal v Istanbule postaviť mešitu. Táto stavba znamenala, že sultán je prísahy voči Ibrahimovi zbavený. Ibrahim mohol ujsť, ale neurobil to. Po niekoľkých dňoch Sulejman kruto zistil, že pripravil o život nevinného človeka. Celé dve desaťročia svojho priateľa z detstva oplákaval. Bol jeden z mála verných v jeho živote.

Princ Mustafa

Druhá nevinná obeť ryšavky Roxelany bol princ Mustafa. Princa Mustafu jeho otec Sulejman neplánoval ustanoviť svojím dedičom. Hlavná príčina bola, že Mustafa spolu s matkou boli vyhnaní z paláca. Mustafovi potom zveril provinciu ďaleko od hlavného mesta. Čakateľmi na trón sa stali synovia Roxelany. Vedela, že pokiaľ bude Mustafa nažive, jej synovia budú vždy ohrození. Pomocou svojho zaťa vymysleli podlý plán. Začali šíriť reči, že princ Mustafa chcel zavraždiť svojho otca, aby sa zmocnil vlády. Starnúci Sulejman tomu neveril, pokiaľ mu jeho ,,najvernejší" nedokázali, že ho syn zamýšľa zabiť. Princovi Mustafovi odovzdali odkaz od sultána, aby sa s vojskom pridal ku nemu na vojenskej výprave. Netušil, že skočil do špinavej pasce sultánsky č. 2. Keď Mustafa vošiel do stanu, aby sa zvítal so svojím otcom. Sotva vkročil do stanu, už ho obklopila sultánska stráž. Mustafa sa bránil statočne, ale nemohol premôcť niekoľko násobnú presilu. Stráž princa ozbrojila. Sám Sulejman v hroznom hneve vlastnoručne zaškrtil svojho syna. Po jeho smrti začali janičiari sa búriť proti Sulejmanovi, ktorý nespravodlivo vlastnoručne popravil svojho syna.

Sulejmanové výboje

Sultán Sulelman sníval, že ovládne celý svet. Jeho veľkým vzorom bol slávny dobyvateľ Alexander Macedónsky.  Sulejman pri svojich výbojoch nebol vždy úspešný. Napríklad v 50 tich rokoch 16. storočia bol porazený kresťanskými vojskami v námornej bitke. Pre kresťanskú Európu bol veľká hrozba. Obsadil Uhorsko, ale nepodarilo sa mu dobiť Viedeň.

Neviem, či to bola režisérova neznalosť dejín alebo zámerný cieľ, v historickom seriály bol uhorský kráľ Ľudovít Jagelovský zobrazený ako podlý, arogantný a sprostý intrigán. V seriály uhorskému kráľovi pridali asi o niekoľko desiatok rokov viacej než mal. V skutočnosti bolo Uhorsko v tej dobe v žalostnom stave rozdelené na tri časti: jedna patrila Rakúsku, druhá mladému a statočnému kráľovi Ľudovítovi II., ktorý v ničom nepripomínal toho seriálového, tretia časť patrila magnátovi Jánovi Zápoľskému.  Šľachtici sa bili medzi sebou o moc, chudobní ľudia trpeli. Mladí Ľudovít nebol schopný vytvoriť mocné kráľovstvo, lebo ho úplne zbedačené zdedil po svojom babráckom otcovi. Sulejman sa ako hrozba blížil po Dunaji do Uhorska, aby si ho podrobil. Kráľ Ľudovít zozbieral žalostné vojsko, tvorené sedliakmi, ignorované sebeckou šľachtou. V roku 1526 sa uhorská bedač, lebo vojskom sa to ani nedalo nazvať stretla v boji s krutými Osmanmi. 26 000 zle vyzbrojených sedliakov bolo masakrovaných, sám kráľ Ľudovít videl jedinú šancu v úteku. Prechod cez rieku sa mu stál osudným, ani jeho verní nevedeli mu pomôcť, keď ho váha 40 kilového železa stiahla ku dnu. Keď ho vybrali, šľachetný kráľ bol už mŕtvy. Narýchlo ho museli pochovať, aby zabránili zneucteniu jeho tela - odseknutím hlavy .Sám Sulejman zo začiatku neveril, že toto bola Uhorská armáda. Po roku 1526 sultán pripojil Belehrad a Budín ku Osmanskej ríši.

Na záver:

Sulejman prežil svoju milovanú Roxelanu či Alexadnru Lieskovsku o desať rokov v 1558. Mehidevran ich všetkých prežila, zomrela v požehnanom veku 81 rokov v roku 1581. Okrem spletania intríg ryšavá Roxelana chránila svojich poľských a ukrajinských rodákov. V Osmanskej ríši vykonávala charitu - stávala nemocnice, starobince.