Francúzska légia

História Francúzskej légie

francuzska legia

Máloktorý bojový zbor na svete je ovenčený takým množstvom mýtov a legiend ako Francúzska cudzinecká légia. Jej členmi sú dobrovoľníci, ktorí za sebou nechali svoje sociálne aj rodinné zázemie, pričom svoje úlohy plnia s odhodlaním, nad ktorým svet žasne.

Cudzinecká légia bola založená 9. marca 1831 rozkazom Ľudovíta Filipa, kráľa Francúzska. Bol to čas politických nepokojov a tento oddiel plnil úlohu ochrancu kráľovskej moci. Väčšinu dôstojníckeho zboru tvorili veteráni Napoleonovej Grand Armee a mužstvo predstavovalo národnostne pestrú zmes, v ktorej bola zastúpená celá Európa.

V Légii sa objavili aj francúzski regrúti, ktorí sa snažili uniknúť pozornosti miestnej polície. Boli to dobrovoľníci vo veku medzi 18. a 40. rokom, s pravým alebo prijatým menom. Kráľ správne predpokladal, že platení žoldnieri nebudú pri plnení rozkazov rozmýšľať o ich príčinách alebo politickej korektnosti. Légia bola po potlačení nepokojov v Paríži okamžite zapojená do bojov o Alžírsko.

V roku 1835 však tento bojový zbor prešiel pod španielsku kontrolu. Následne sa na rovnakom princípe vytvorila druhá Légia, ktorá získala a udržala pre francúzskeho kráľa Alžírsko, ktoré sa stalo na dlhý čas jej domovom. Vo svojej africkej misii plnili legionári dôležitú úlohu - udržiavali poriadok, potláčali povstania domorodých nomádskych kmeňov a kolonizovali Severnú Afriku. Budovali cestné komunikácie na rýchle presuny, púštne pevnosti a časom tu vzniklo aj mesto Légie - Siddi bel Abbés.

Česť a odvaha

Francúzska cudzinecká légia zdedila tradície žoldnierskych vojsk, ktoré využívali francúzski králi už v stredoveku - škótskej gardy Karola VII. alebo neskôr Napoleonových poľských kopijníkov. Farbami tejto elitnej časti vojska sú zelená a červená, ktoré používali Švajčiarske gardy slúžiace trónu bielej ľalie. Znakom a symbolom zároveň je granát, z ktorého vychádza sedem plameňov, pričom dva z nich sú ohnuté smerom nadol.

Vzťahy medzi tými, ktorí rozkazy vydávajú a tými, ktorí ich plnia, sú vybudované na veľmi vyvinutom „esprit de corps", založenom na niekoľkých jednoduchých princípoch: disciplína a česť, radosť z dobre vykonanej práce a oddanosť svojej minulosti. Heslom Légie je "Honeur et Valour" - Česť a odvaha. Po vstupe do Légie nastáva veľmi tvrdá selekcia. Mnohí kandidáti nevyhovejú buď zo zdravotných alebo morálnych dôvodov.

Legionár je zriedka anjel, ale nikdy nie zločinec. Každý nový člen je dobrovoľník, ktorý chce uniknúť svojej minulosti, osobnej alebo rodinnej kríze, vo svojom sociálnom alebo politickom živote. Príkladom posledného fenoménu je masívny príliv dobrovoľníkov z Alsaska po roku 1871, zo Španielska roku 1939 a z Východnej Európy po roku 1945. Pre ostatných, ktorí sa nechcú zmieriť s limitmi strednej vrstvy, Légia znamená možnosť dobrodružného života. Všetkých jej členov spája súdržnosť, spečatená disciplínou a rešpektom k tradíciám.

Francúzska légia v krymskom konflikte

Časom sa stala Légia bojovou silou, ktorá obhajovala záujmy Francúzska aj v tých najodľahlejších končinách. Bola zapojená do Krymskej vojny 1853 - 1856, kde zohrala hlavnú úlohu pri dobývaní Sevastopoľu. Zámerom Francúzov v tomto konflikte bolo pomôcť svojmu spojencovi, tureckému sultánovi, pri získaní prístupu k prieplavu medzi Čiernym a Stredozemným morom. Po počiatočných rýchlych víťazstvách sa 1. a 2. cudzinecký pluk pokúsil o dobytie opevneného prístavu Sevastopoľ, čo vyústilo do blokády, ktorá trvala rok. Légia kvôli chorobám a zlému počasiu už nemohla dlhšie čakať a padlo rozhodnutie podniknúť frontálny útok.

Prvý pokus sa nevydaril a jednotky sa museli stiahnuť s ťažkými stratami. Pokúsili sa o to znova, s rovnakým výsledkom. Napriek tomu sa nevzdali a skúsili to po tretí raz. Sevastopoľ padol 8. septembra 1855. Ďalšími bojiskami legionárov sa stali Taliansko (1859) a Mexiko (1863 - 1867). Práve tu sa 30. apríla 1863 odohrala jedna z najslávnejších bitiek, ktorá vstúpila do dejín ako synonymum cti a odvahy.

Bitka pri Camerone

Dňa 30. apríla 1863 3. kompánia Cudzineckého regimentu zabezpečovala bezpečný presun zásob po ceste medzi Vera Cruz a Pueblom. Počas pochodu do určenej pozície jednotku prepadla takmer tisícka mexických povstalcov. Kapitán Danjou, aby získal krytie pred nepriateľskou paľbou, presunul svoje mužstvo do opustenej haciendy Camerone, ktorú minuli pred niekoľkými minútami.

Kompánia mala šesťdesiatdva legionárov a troch dôstojníkov, ktorí mali čeliť mnohonásobnej presile Mexičanov. K haciende, kde sa legionári pripravovali na obranu, prišiel posol s ponukou čestnej kapitulácie. Na streche ležal seržant poľského pôvodu, ktorý mu vojensky stručne naznačil, čo si myslí o tomto návrhu. Tak sa spustil jeden útok za druhým, všetky však boli s ťažkými stratami odrazené. Napoludnie začala legionárom dochádzať munícia, nemali jedlo ani vodu. Podvečer bolo nažive už len päť obrancov, na ktorých číhala armáda nepriateľov. V tejto beznádejnej situácii legionári nasadili bodáky a podnikli útok. Keď dvoch z nich pri napredovaní k mexickej pozícii zastrelili, zasiahol mexický plukovník.

Opätovne ponúkol kapituláciu. Legionári súhlasili pod podmienkou, že si smú ponechať svoje zbrane. Plukovník, dojatý ich odvahou, odpovedal slovami: „Mužom ako ste vy, nemôžem nič odmietnuť." Tento deň, ktorý vstúpil do dejín ako Camerone, sa každý rok pripomína vo všetkých táboroch Légie a oslavujú ho s veľkým zápalom a pýchou. V Aubagne, kde sa koná slávnostná prehliadka, nesú na čele pochodujúceho regimentu drevenú ruku kapitána Danjoua. Tento boj, ktorého meno je na každej legionárskej vlajke, ostáva symbolom misie, ktorá sa plní až do úplného konca.

V zákopoch svetových vojen

Roku 1914 sa pluky Francúzskej Légie zúčastnili bitky o Artois, kde utrpeli ťažké straty. Boli zreorganizované a o mesiac neskôr znova ťažko porazené pri Givenchy. Nakoniec utrpeli legionárske pluky také ťažké straty, že ich museli v septembri 1914 rozpustiť a preformovať do novej jednotky. Takto bol vytvorený RMLE (Pochodový pluk cudzineckej légie), ktorého úlohou bolo prevýšiť v boji všetky ostatné jednotky. RMLE sa zúčastnil na mnohých bitkách francúzskych bojísk a stratil tisíce vojakov. Zvlášť sa vyznamenal svojím bojovým umením v zákopoch pri Remeši, kde legionári vyčistili štyri kilometre nepriateľských línií iba puškami, bajonetmi a granátmi. Ďalším úspechom bol Verdun, kde légia uspela v misii o znovuzískanie svojich starých pozícií. Nasledovala obrana parížskeho koridoru a Légia uspela opäť, hoci s veľkým stratami.

Francúzi začali svoju ofenzívu v júli 1918 a RMLE bol opäť v prvej vlne - takmer dva týždne si legionári presekávali cestu cez Hindenburgovu líniu. Počas 2. svetovej vojny, v júni 1940, jedenásty REI (Pechotný cudzinecký pluk) takmer vyhladili pri obrane pozícií vo Verdune. Tí, ktorí prežili, sa stali zajatcami. Väčšine sa ale podarilo ujsť a znovu zasiahli do bojov. Pluk však rozpustili. Trinásta DBIE (Podbrigáda Cudzineckej légie) písala dejiny pri Narviku a Bjerviku v Nórsku, ďalší úspech prezentuje slávne víťazstvo pri Bir-Hakaim v Líbii. Légiu znova zjednotili a pokračovala vo víťazných kampaniach v Tunisku, Taliansku, Provence a Nemecku.

V roku 1940 sa Thajsko, spojenec Japonska, pokúsilo anektovať Kambodžu. Légia túto hrozbu odvrátila, ale zbytočne, pretože politickou dohodou Kambodžu odovzdali pod thajskú správu. V oblasti ostala dislokovaná len jedna jednotka - 5. REI. Ďalšími rokovaniami sa podarilo zabrániť vojne na juhu, hoci nie nadlho. Legionárov, umiestnených v garnizóne Ha Giang, čoskoro zmasakrovali a ostávajúce dva batalióny vyrazili na pochod smrti smerom k čínskej hranici. V roku 1945, ešte predtým, ako sa zvyšky 5. REI dostali do Číny, vojna skončila. Nahradila ju však ďalšia, tentoraz vojna s Ho-či Mi-nom a jeho komunistami, ktorá mala trvať ďalších deväť rokov. V nej boli zastúpené všetky pluky Légie a najslávnejšími bojiskami boli Phu Tong Hoa, Koloniálna cesta 4, a slávne Dien Bien Phu.

Dien Bien Phu

Bol to najdlhší a najtvrdší zápas francúzskych expedičných síl na Ďalekom východe. 1. BEP uskutočnil výsadok v údolí Dien Bien Phu, zabezpečil oblasť a postavil základňu. Nasledovalo 169 dní konfrontácie s Viet Minh, po ktorých prišlo 57 dní pekla. Viet Minh zaujal pozície na svahoch, obkolesujúcich pevnostný systém, a začal ostreľovanie ťažkým delostrelectvom. Zásobovanie a prísun posíl bol možný len zo vzduchu. Pristávacia dráha bola zakrátko pod kontrolou nepriateľskej protileteckej paľby.

Na pomoc prišli nielen príslušníci parajednotiek, ale k obrane tejto pozície sa dobrovoľne hlásili aj muži bez parašutistického výcviku, hoci zoskoky sa často uskutočňovali v noci. Paralelne s obliehaním Dien Bien Phu prebiehala konferencia v Ženeve. Francúzske jednotky mali záujem udržať údolie, kým nepriateľ nepožiada o prímerie. Situácia však bola neudržateľná a 8. mája padla posledná pevnosť.

Dien Bien Phu prestalo existovať. Proti 15-tisíc legionárom a príslušníkom koloniálnych plukov stálo približne 100-tisíc nepriateľov, vyzbrojených ťažkou technikou. Dvetisíc obrancov padlo, 1 500 sa stratilo v akcii, 5 800 bolo ranených. Vyše 11-tisíc vojakov sa dostalo do zajatia, z ktorého sa po štyroch mesiacoch vrátilo živých len 3 290 mužov. Bola to politická katastrofa, ktorá znamenala koniec francúzskeho koloniálneho impéria vo východne Ázii. Druhý deň po páde Dien Bien Phu požiadali francúzski vyjednávači na ženevskej konferencii o prímerie. Pre légiu sa tým vojna v Indočíne skončila.

Boj o francúzske Alžírsko

Ešte skôr, ako sa mohli legionári zotaviť z bojov, ocitli sa v Alžírsku. Tentoraz bola ich nepriateľom Armáda národného oslobodenia. Pluky Légie, ktoré mali zabezpečiť pokoj v krajine, kde žilo množstvo Francúzov, sa aktívne zúčastnili v mnohých operáciách proti rebelom a plnili si povinnosť pri ochrane hraníc. Na základe politických rokovaní medzi prezidentom De Gaullom a predstaviteľmi vzbúrencov však Alžírsko v roku 1961 získalo nezávislosť a Légiu povolali do Francúzska. Légia, ktorá vnímala Alžírsko ako svoj domov a toto rozhodnutie ako zradu, sa vzbúrila. Pokus o prevrat však nevyšiel a 1. REP (Cudzinecký parapluk) rozpustili. Od roku 1962 až po súčasnosť sú oddiely bielych anjelov umiestnené na juhu Francúzska a na Korzike, ale aj v zámorí - v Djibouti, na Madagaskare, Tahiti a Francúzskej Guayane.

Légia si získala renomé pri výkone operácií v mnohých vojnou zmietaných oblastiach. V septembri 1990 vyslali tri pluky Cudzineckej légie do oblasti Perzského zálivu. Zmocnili sa letiska Al Salman, kde sa stretli len s malým odporom. Ich ďalšou úlohou bolo zabrániť ústupu Republikánskej gardy na západ. O tejto vojne sa hovorí ako o bleskovej vojne - skončila po sto hodinách boja na zemi, pričom v nej zahynuli len traja legionári. Pod velením Organizácie spojených národov Légia udržiavala poriadok v Mogadiši a zúčastnila sa aj na konflikte v Bosne, kde zvládla viacero tajných operácií.

Pri týchto akciách vedela Francúzska légia s veľkým efektom využiť materinský jazyk svojich vojakov. V oboch oblastiach boli len ľahké straty. Charakteristika Légie za približne stosedemdesiat rokov jej existencie, sa dá vyjadriť slovami literárneho velikána Antoina de Saint Exupéryho: „Vojak nie je mužom násilia. Nosí zbraň a riskuje svoj život za chyby, ktoré nespôsobil. Neoblomne dodržiava svoje slovo až do konca, i keď vie, že bude zabudnutý."

Ahojte chalani. Čítala som si fórum síce len z časti lebo ma to celé dosť zaujíma. V októbri odišiel do légie aj môj syn a pre mňa je dosť ťažké stráviť jeho rozhodnutie. Myslím, že si vybral najťažšiu životnú cestu .

Všetka čest pre 2REP , pekne sa čitaju tvoje prispevky maju umna uznanie ludia ktorý to prežili a boli apson 5 rokov. Stano gazdik ma zaujal zatial, ako to dokazal to neviem.

Nerch sa ti darý

De la boue des rizières aux plateaux du Tonkin

Honneur, Fidélité pour unique refrain

Le feu, l'eau et la terre comme seul univers

Il s'avance et combat, le sapeur légionnaire,

Brisant tous les assauts quand la mitraille explose

Sur cette terre d'Indo où tant d'anciens reposent.

                   SALUT!!!    Michel Blys**

Na svojho syna môžeš byť právom hrdý!!!

Chodi tu ešte típek z menom 2REp z tých starých prispevkov ?

Peter, ja najskor az na jar. Neznasam zimu a zima tu farmu asi dost zneprijemnuje, ked pojdem na jar(marec/april), tak do jesene by som mal mat vycvik za sebou(ak by ma zobrali).

Ak je tu daky legionar ktori tam bol chcel by som sa dozvediet viac...lebo planujem ist do legie aj ja ale mam vela nezodpovedanich otazok tak ak by bol daky piste mi prosim na email [email protected]

Nazdar Miro ! Co to nevyslo?!

Nech žije tento jeden jediný chlapec lebo taký sa už dnes ani hádam nerodia /pre mňa budeš furt len chlapec/ čo vám tu píše , obetavý , poctivý s veľkým veľkým statočným srdcom MMM
A vás milí dobrodruhovia a budúci legionári všetkých pozdravujem ale hovada NE ani neviete s kým si tu píšete , vážte si ho a budte slušný
Miško prepáč viem že si skromný ale musel som naozaj , vieš že ťa mám rád
Samarovič

13. DBLE se příští rok stěhuje z Emirátů do Larzac Campu, některé regimenty tvoří nové compagnie. Takže budou zvýšené požadavky na výběr. Tak se furt neptejte a pokud jste na tom fyzicky dobře a máte zdraví v normě, tak chyťte své koule pořádně do ruky, kupte si jednosměrný lístek a jeďte!!!!!

Prisiel som o kus hlavy a hlavne pamate.... Uz to nie je ten Michal, co bol radca vsetkeho. Mam problem niekedy sa zorientovat v normalnom zivote, preto som nechal vycvik jebnutych nemcov, aj ked Olaf bol chlapik ako sa patri. Pokusal som sa robit sprievodcu v Wildlife, nevyslo, proste nemam na to... Fyzicky ano, ale mentalne nie. Totalna nula-dochodca. Vive la Legion Etrangere !!!!

Jediné otázky, které si klaďte jsou: "Chci?" nebo "Nechci?" Pokud je odpověď kladná, tak valím do La France! Nic horšího než, že vás vrátí zpět, se vám nestane. ;-)

Cavte chcel by som sa informovat o tom čo si mam zobrat zo sebou pohode stači mi mali rupsak nejake veci na seba a hygienicke potrebi ?? ... cestujem uz teraz Pondelok , a idem si za svojim snom stat sa vojakom a zahodit svoj civili zivot a nezit z roboti do roboti a z viplaty do viplaty , chcem do toho vlozit všetko a stat niekim nie len pre druhich ale hlavne sam pre seba .... prosim to info ako moze niekto !!

 

Ver tomu, ze najtazsiu....ak chce nieco dokazat v LE, tazsia cesta neexisuje. Ale prajem mu vela odvahy, stastia a kuraze(odvahy), nech to chlapec zvladne. Co viem doposial, aj z osobnych kontaktov, Slovaci v LE robia dobre meno Legii. Len ten jebn..ty zakon je stale v platnosti. Asi musi gasparovic umriet, aby sa zmenil. Ale jemu prajem dlhy zivot.

Nazdar,ale ze vraj v zime tam nieje az taky velky naval....bol som v maji tohto roku a vies si ty predstavit kolko nas tam bolo natrepane a ked si zoberes,ze beru len jedneho z desiatich,pise sa ,ze tak nejak to je,tak tie sance nie su fakt velmi vysoke...no ale ked ta maju zobrat ,tak ta zoberu.

Mohlo sa tu diskutovat ďalej. Takto je to o piči a to uznáš aj sám, ssorry, Chossé, si dobry chlap, ale tu si to pojebal, ako sa len dalo....

Caute, o legii som si co to precital, pozistoval no stale vaham. Mojim snom bolo stat sa clenom ozbrojenych sil. Este pocas skoly som cele dni o tom snival, chodil som cvicit kazdy den cez vykend som chodil na ,,vypravy ´´ behat cca 12 km v noci som si zobral ruksak zatazil som ho 10 kg aby som ziskal este vacsiu kondicku, 3 do tyzdna som chodil plavat hned po cviceny cca 200m  bol som v kondicii mal som odhodlanie. ukoncil som skolu nasiel som si hned robotu cviceniu som sa neustale venoval. Tak po roku som to skusil u nas neustale mi chodili listy ze ma nezobraly az mi raz dosiel dopis ze sa mam dostavit na skusky, fyzicke testy a psychotesty som spravil lenze vobec ma nezobraly, neodbytne som si posielal nove prihlasky a stale nic. Uplne som upadol zacal som kaslat na cvicenie na vsetko.... neskor ma napadla myslienka skusit to v zahranici. Len mam obavy, som mlady vsetko pred sebou len ma najviac trapy to ze by som musel opustit svojich priatelov a hlavne rodinu. Bojim sa odcudzenia ze ak by ma prijaly ze dlho by som nevidel svojich najblizsich. Viem ze legia je rodina ale neviem ci si na to zvyknem. Chcem pre seba nieco urobit a hlavne nieco aj dosiahnut len mam obavy ze to bude na ukor toho ze sa vsetkeho vzdam.

chlapy caute chcem sa opytat ako na tom ma byt fizicka mam 23 odisiel som z OSSR je to tu cele skorumpovane sama tlacenka a proste o nicom v skratke...chcem ist do aubagne priamo koncom zimy ale este chcem vylepsit kondicku je mi jasne ze beh je zaklad tak sa chcem opytat ze ake vzdialenosti mam behat a za ake casy aby to bolo dobre a aby som to tam zvladal a netrpel zbytocne nedostatkom nabehanych km... ak mozete poslite nejake rady ja to tu sledujem v poslednej dobe trochu budem moc vdacny !!! ak chcete mozte na mail [email protected]

chcem sa spytat ..je velky problem ak neviem plavat? teda..zaplavam 2 dlzky prsia a mam dost..a kraul mi nejde skoro vobec.. beru na to velky ohlad ci clovek vie/nevie plavat? v tom liste ktory vyplnujem ked tam pridem mam radsej napisat ze viem plavat?ci? ..som rozhodnuty ze legia je to co ma bude v zivote naplnat lebo zivot v civile ma vobec nebavi..dakujem za radu

http://www.youtube.com/watch?v=S1RqZHkm0pQ&list=RD24DwfLHfTWGVg

http://www.youtube.com/watch?v=W9imy7ZQxdI&list=RD24DwfLHfTWGVg

http://www.youtube.com/watch?v=W9imy7ZQxdI&list=RD24DwfLHfTWGVg

ide to ďalej, tu v DE je súbor komplet. A je tam aj "Mais St Michel avec nous " :-) tá stará verzia.
Ale tú nemeckú verziu "Camerade" odporúčam počúvať. Nemcov som mal ako kolegov a kamarátov v LE, teraz ich cvičím, sú to kokoti, ako vždy, ale -disciplinovaní kokoti. Dal by som za nich život. Ale Štefánik je vo mne. Kto chce- rozumie...
Michal

Zdravim chlapi,idem do LE 3ti krat. mam 26 a uz som dal ..... 3ti krat vypoved za LE. sportiff ani psychikal test mi problem nerobia,vzdy som dopadol na.... koly ...... /je fakt nutné aby bolo každé desiate slovo nadávka a znižoval si uroven Fora???? ADMIN/ posledne medical v Parizi mi Kapitan za.... ze ste len papiere s operacie spred 19 rokov. takze pochopite ze to vie trosku nasrat. niesom hladany policou,ale mam tu snimi mensie veci,nic velke ale stem cim skorej ist do pečka. takze nie leg ani caporal ale ak tu je nejaky officier by mi bodlo par rad. moj nick teda aj meil je [email protected] ked bude mat cas niekto kompetentny rad pokecam,nebudem tu vesat pi...... na nos s prepačenim,vdaka.

Michal konečne tvoje písmo kúúúrva konečne , "toto a z iného sveta" ?? ha už viem že si to ty ,vieš že ťa mám rád za city sa už dávno nehanbím iba vďaka tebe ! celý svet je hore nohami a pekne skurvený a Jožko je kto ? Privšetkejúctekokot jožko dal do prúdu naše príspevky ? odniesla si to naša stará parta čo si nás tu vychovával nevadí to je život , mali sme šťastie aspoň sme tu tebou napáchli len tak sa nevzdávame lebo sme všetci chceli byt ako ty a kto napíše že ne tak je hovado

Ty sa hlas na psychyatrii, ty debil ! Si vo France a nevieš kde sa prihlási do LE, ty židácky provokatér ?!

Neviem či máš informácie ale je možnosť sa dosať do légie už legálnou cestou. Syn si všetko vybavil a je tam oficialne s povolením prezidenta.

Volontaire....Obycajnu ziadost o povolenie vstupu a sluzby v armade ineho statu...

Zase až tak sa Jožko nemusíš nasierať,.... pre korýtko múky. ...
O nič nejde, len to staré mi pripadalo jednoduchšie... Tak v poho, ďakujem za vysvetlenie -a odraz sa aj ty. :-) Fórum frčí ďalej.
Mišo

Aloska....Nie, nie je to problem, no treba to povedat, oni ta naucia..

je nejaká možnosť dostať sa do ruskej armády? Napr. že po skončení povinnej služby by som skúsil VDV??? alebo možnosť študovať na ich armádnych univerzitách? Ďakujem

vybav si ruské občianstvo a podaj žiadosť o vstup :D

Rád by som sa opýtal niekoho na pár informácií ohľadom FCL. Kto tam bol,má skúsenosti? Mail je [email protected]

Prečo si myslíte, že každý človek na tejto planéte má potrebu riešiť životy iných ľudí a nie svoje? Všade. Ja to nechápem tak by som rád nejaké vysvetlenie čo dáva zmysel. s pozdravom a úctou, Majo

a predsa to tu občas čítate, tak ako ja som sem v priebehu času zablúdil, či náhodou niečo nové o vás neprečítam. Samaro, Michal, rád vás tu zasa vidím. Posledné príspevky ste pekne napísali, dúfam že ich ešte krajšie myslíte. KOnečne po rokoch trocha toho pocitu nezištne správnych ľudí bez ohľadu na iné okolnosti.

No, a Kdo pak by se vlka bál? :)

mne končia skúšky cca okolo 23.6 pokiaľ dobre som počul a na ďalší týždeň by som tam chcel isť tak ak sa niekto nájde na ten termín (2-3 týždne po 23.6) môžem naňho počkať autobus ide z Košíc cez: Prešov Poprad Ružomberok Žilina Trenčín blava atď a nieje tam prestup stoji v Strasbourgu a pokračuje ďalej.

Momentalne ide na programe Viasat serial Komanda:

http://www.dobrodruh.sk/filmy/komanda

Všinnite si, tí mladší legionári, ako ten "Michel" s úctou oslovuje Erica- Comm. de d´2.REP a hovorí mu "mon Colonel".
Michal.

Si dobrodruh? Daj to o sebe vedieť!

Podeľ sa s novou témou s Dobrodruhmi