Život pod himalajskymi štítmi - Mandal valley, India

Ako sa líši deň človeka žijúceho v indickom meste, od toho v malej dedinke v Mandal valley vo výške 3000 m.n.m. na posvätnom mieste hinduistov? Aká je mužská a ženská rola na indickom vidieku? Ako chodia do školy a čo sa učia indické deti? Aké počasie môžete zažiť v štvortisícovej výške počas monzúnu? A v neposlednom rade veľa zaujímavostí zo života langurov - miestnych primátov so zložitou sociálnou štruktúrou spokojne žijúcich aj v 4000 m.n.m.

Odpovede na tieto otázky dostanete v nedeľu 21.1.2017 o 18:00 a 20:00 na cestovateľskej besede 2 mesiace dobrovoľníctva v Indii v kaviarni Dobrodruh.