Festival EXPEDÍCIE 2019

Klub slovenských turistov a OZ Karpaty pozývajú na 33. ročník medzinárodného stretnutia expedičných turistov a netradičných cestovateľov EXPEDÍCIE 2019, na ktorom bude desať prednášateľov na širokom plátne prezentovať vydarené podujatia z nenarušených alebo málo narušených oblastí, ktorým sa spravidla vyhýbajú masmédiá a cestovný ruch.

Podujatie sa uskutoční v sobotu 13. apríla 2019 na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU v areáli Mlynskej doliny v Bratislave od 10:30 do 19:00.

V nedeľu 14. apríla plánujeme túru (bližšie info v sobotu počas premietania).

  • Program 33. ročníka medzinárodného stretnutia expedičných turistov a netradičných cestovateľov EXPEDÍCIE 2019

Sobota, 13.4.2019 od 10:00 do 19:00

Fakulta elektrotechniky a informatiky STU, areál Mlynskej doliny, Bratislava

http://www.expedicie.estranky.sk/

Expedicie

10:30-11:00

Príchod účastníkov, prezentácia vystupujúcich

11:00 Bokami Západných Tatier - Milan Ohuriak

11:15 Slovinské Alpy, film Juraj Geleneky

11:40 Slovinské horské Baby, film Juraj Geleneky

12:10 Sopečné ostrovy okolo Afriky, Svetozár Krno

13:00 Jergaki (Západný Sajan), Jiří Pavloušek

13:50-14:10

Obedňajšia prestávka

 

14:10 Vietnam, Miroslav Toman

15:00 Ľad a pralesy Ekvádoru, Libor Hnyk

16:10 Sikkim - Narodný park Kančendžonga, Marcel Králik

17:00 Krst knihy Farby, ľudia a báje južného Kaukazu

 

17:10-17:30

Predvečerná prestávka

 

17:30 Pestré tváre Kaukazu, Svetozár Krno

18:15 rezerva

17.00 Záver

 

Vstup je voľný.

 

Nedeľa, 14.4.2019

Spoločná túra (bližšie info v sobotu počas premietania)