Vyrazte na turistiku z Devína na Duklu: 29 peších etáp po Slovensku

Populárna turistická trasa z Devína cez Bradlo na Duklu je súčasťou medzinárodnej diaľkovej turistickej trasy E8 a okrem úvodného úseku na Bradlo tvorí aj Cestu hrdinov SNP. Autori v knižnej novinke Z Devína na Duklu rozvrhli trasu na 29 denných etáp a okrem základného opisu v nich nechýbajú ani mnohé zaujímavosti výškové profily, výrezy máp či podrobné praktické informácie.
Cez Slovensko prechádzajú iba dve medzinárodné turistické trasy: E3 a E8.
 
Trasa E3 vedie cez Španielsko, Francúzsko, Belgicko, Luxembursko, Nemecko, Česko, Poľsko, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko a Turecko. Na severozápad Slovenskej republiky prichádza z Českej republiky cez hraničný priechod Makov pri chate Bumbálka, vedie pohorím Javorníky, pri Bytči schádza do údolia rieky Váh.
Pokračuje cez Súľovské skaly v Strážovských vrchoch, cez Malú Fatru a Oravskú Maguru. Od vodnej nádrže Orava smeruje k hraničnému priechodu Trstená (SK) – Chyżne (PL). Približne po 170 km na poľskom úseku sa trasa E3 vracia cez Dukliansky priesmyk na východné Slovensko, pokračuje na juhozápad cez Nízke Beskydy a cez pohoria Čergov a Slanské vrchy prichádza k hraničnému priechodu Slovenské Nové Mesto (SK) – Sátoraljaújhely (H) na juhovýchodnom Slovensku, kde opúšťa naše územie.

Na Slovensku je zaručene najznámejšia E8

Tá na našom území začína v Bratislave-Devíne a smeruje až na Duklu, lepšie povedané do Duklianskeho priesmyku. Kopíruje trasu Štefánikovej magistrály od Devína po Mohylu M. R. Štefánika na Bradle a od nej Cestu hrdinov SNP z Bradla až na Duklu.
Z devína na duklu
Trasa E8 začína v írskom Dorsey Head, vedie cez Anglicko, Holandsko, Nemecko, Rakúsko (s alternatívnou, približne 25 km „zachádzkou“ cez Južnú Moravu), Slovensko, kde na Veľkej Javorine v Bielych Karpatoch odbočí na vyše 20-kilometrový úsek na územie Českej republiky a znovu sa cez Machnáč a Drietomu vráti na Slovensko. Odtiaľ pokračuje do Poľska, Ukrajiny, Rumunska, Bulharska a končí v tureckom Istanbule.
Prakticky sa však končí v Svilengrade na hraniciach Bulharska s Tureckom, pretože v Bulharsku je trasa vyznačená len od Sofie po Svilengrad. Turecká časť E8, podobne ako trasa cez Rumunsko, nie je označená. Úsek cez Ukrajinu sa v súčasnosti taktiež neodporúča.

Devín, Štefánik a Dukla

Populárna turistická trasa z Devína cez Bradlo na Duklu nesie v sebe tri pre Slovákov mimoriadne dôležité symboly.
Tým prvým je hrad Devín, ktorý sa spája s historickým obdobím Veľkej Moravy a národniarskym snažením štúrovcov za slovenskú svojbytnosť.
 
Druhým symbolom je osobnosť politika a astronóma generála Milana Rastislava Štefánika, ktorý odpočíva na Bradle.
Tretí symbol je historickou pripomienkou vyzdvihujúcou Karpatsko-dukliansku operáciu, veľkú historickú udalosť na konci druhej svetovej vojny, a oslobodzovanie slovenskej krajiny v rokoch 1944 až 1945. Z tohto dôvodu sa trasa častejšie začína v Duklianskom priesmyku, cez ktorý prechádzali sovietske jednotky 38. armády I. ukrajinského frontu aj vojaci I. československého armádneho zboru.
 
Trasa je červeno značená a prechádza cez veľa významných prírodných, ako aj kultúrnohistorických oblastí Slovenska. Jej základom sú tradičné horské chodníky, značne korelujúce s miestami, ktoré zohrali dôležitú úlohu počas Slovenského národného povstania a oslobodzovania krajiny v rokoch 1944 až 1945.
 
Dĺžka trasy je 767 km. Vo Volovských vrchoch na najvyššom bode masívu Volovec (Skalisku) nájdeme tabuľu, ktorá stručne sumarizuje trasu E8 takto:
Atlantický oceán * Porýnie * Podunajsko * Karpaty * Rila * Rodopy * Bospor.
Ako dominanty trasy E8 na Slovensku sa uvádzajú: Bratislava * Záruby * Veľká Javorina * Inovec * Fačkovské sedlo * Krahule * Kráľova studňa * Donovaly * Chopok * Kráľova hoľa * Skalisko * Osadník * sedlo Čergov * Dukla. Rovnakú tabuľu nájdeme aj v Duklianskom priesmyku.
 
V novinke Z Devína na Duklu nájdete na 180 stranách celú trasu, 190 farebných fotografií, profily trás, časové rozvrhy a prevýšenia, ale tiež mapové výrezy so zakreslenými trasami a rôzne tipy i zaujímavosti na trasách.