HRAD HELFŠTÝN|nejrozsáhlejší hrad v ČR|Pýcha Olomouckého kraje

Hrad Helfštýn (zvaný také Helfštejn, německy Helfenstein) vznikl se vší pravděpodobností v poslední čtvrtině 13. století a jeho zakladatelem a prvním majitelem byl slezský šlechtic Friduš (Fridrich) z Linavy. Friduš z Linavy, jak uvádí s odstupem času záznam v moravských deskách zemských z roku 1349, se zmocnil (snad za bezvládí po smrti Přemysla Otakara II. roku 1278) v tomto kraji části majetku pánů z Drahotuš a vybudoval na nejvyšší části hřebene nad řekou Bečvou, chráněné strmými svahy, malý hrad s oválným půdorysem. Hrad vznikl na ploše dlouhé přibližně 50 m a široké 30 m a byl už tehdy opevněn silnou hradební zdí, doplněnou na jihu mohutnou okrouhlou věží. Na severní straně byl umístěn prostý hradní palác, který měl mimo sklepy ještě dvě podlaží. Celý areál hradu byl obehnán širokým parkánem, za nímž byl vyhlouben ochranný příkop.

Od revolučního roku 1989 předchází celosvětově známou demonstraci umění mistrů černého řemesla Hefaiston komornější akce, zvaná Kovářské forum. Při této příležitosti je vybraným osobnostem ze světa uměleckého kovářství zpřístupněna zrekonstruovaná hradní kovárna. Vybraní mistři mají týden k tomu, aby vytvořili dílo dle vlastního návrhu. Již 20 let tak vznikají práce s pestrou tematikou. Vysoké kvality řemeslné ale také estetické zaručuje zodpovědná volba špičkových autorů z celé Evropy, pro něž je ctí přenechat definitivní podobu zhotoveného díla pro účely sbírek hradu. Návštěvníci mohou v průběhu posledního srpnového týdne pozorovat kovářské mistry při práci. Na vlastní oči se tak mohou seznámit s tradičními technologickými postupy, mistrným fortelem a fyzickou námahou, s jejíž pomocí krok po kroku roste pod kovářskýma rukama objekt, který pak natrvalo obohatí prostory Helfštýna.