UNESCO na Slovensku

Na Slovensku máme do zoznamu kultúrno–historických pamiatok UNESCO zaradené štyri lokality. Spišský hrad s okolím, Banská Štiavnica, dedinka Vlkolínec a historické centrum mesta Bardejov.

Pravdepodobne najznámejšou lokalitou je Spišský hrad. Ten je už v súčasnosti preslávený aj ďaleko za hranicami Slovenska. Ide o pravdepodobne rozlohou najväčšiu zrúcaninu hradu v Strednej Európe. Každoročne sem mieria desaťtisíce turistov zo všetkých okolitých krajín ale aj spoza veľkej mláky. O samotnom Spišskom hrade sa už toho popísalo veľa, pripomeňme teda jeho okolie, ktoré je rovnako na zozname UNESCO.

Spišské Podhradie

Konkrétne mestečko na upätí hradného kopca – Spišské Podhradie, ktoré vzniklo v 11. storočí. Je typické meštianskymi domami prevážne v renesančno-barokovom štýle. Súčasťou chráneného okolia je aj Spišská kapitula, jedno z najvýznamnejších centier cirkevného školstva na Slovensku. Toto cirkevné mestečko má bohatú históriu. Od 12. storočia tu mal sídlo spišský prepošt a od roku 1776 tu bolo dokonca sídlo spišského biskupstva. Dominantou je románska katedrála sv. Martina z rokov 1245-1273, kde je aj najstaršia známa románska plastika na Slovensku - Leo albus. Aby sme nezabudli, súčasťou Spišského hradu a okolia chráneného UNESCO je aj gotický kostolík Ducha svätého v Žehre. Sú tu zachované obzvlášť cenné gotické fresky z piatich období. Najstaršie sú z 13. storočia, najmladšie z 15. storočia.

Bardejov

Presuňme sa na sever východného Slovenska, do ďalšej historickej lokality. Mestečko Bardejov je v súčasnosti známe najmä ako kúpeľné centrum, treba však zdôrazniť aj jeho historickú hodnotu. Už od roku 1376 je Bardejov slobodným kráľovským mestom a približne s tohto obdobia sa dodnes zachovalo množstvo cenných architektonických skvostov. Napriek tomu, že Bardejov je trochu bokom od hlavných ciest práve vďaka dlhoročnej tradícii kúpeľníctva je obľúbený u turistov z celej Európy. Aby sme však nezabudli, na zoznam UNESCO sa dostal Bardejov najmä vďaka svojmu historickému centru, ktorého dominantou je Radnica, známa z množstva fotografii. Pripomeňme však aj ďalšie dominanty tohto mesta, s pohľadu turistov mimoriadne atraktívne – Bardejovskú kalváriu, farský kostol sv. Egídia, mestský hradný systém, kláštor Františkánov.... Jednoducho, malý, zato útulný Bardejov stojí určite za návštevu.

Vlkolínec

Dedinka Vlkolínec sa nachádza len niekoľko kilometrov za Ružomberkom smerom na Banskú Bystricu. Je však ukrytá bokom od hlavnej cesty, v horách a strmom svahu o čom svedčí aj nadmorská výška 718 metrov. Odbočku na Vlkolínec nájdete poľahky, pri ceste sa nachádzajú informačné tabule. Čím je ale táto dedinka výnimočná? Mohli by sme ju nazvať aj obývaným skanzenom.

A to najmä vďaka zachovanej drevenej architektúre. Prvá písomné správy o Vlkolínci pochádzajú už z roku 1376. Hoci tu v súčasnosti žije už len približne 30 - 35 stálych obyvateľov, nachádza sa tu celkovo asi 55 drevených domčekov, postavených v 16. až 19. storočí. Len pripomeňme, že okrem chalúp je tu aj zrubová zvonica z roku 1770 a za zmienku stojí aj murovaný kostol Navštívenia Panny Márie postavený v roku 1875. Zabudnúť nesmieme ani na okolitú nádhernú prírodu, čím sa stáva Vlkolínec skutočne vhodným cieľom na výlet. Len pripomeňme, že pri vstupe do dediny sa platí nasledovné vstupné: dospelí 30 a deti 20 Sk a za parkovanie auta 20 Sk na hodinu.

Banská Štiavnica

Banskú Štiavnicu netreba nijako zvláštne pripomínať. Mesto patrilo v minulosti k významným banským mestám v rámci celej Európy a v rámci Uhorska bolo hlavným producentom striebra. Niet sa preto čo čudovať, že v Banskej Štiavnici vznikla v roku 1735 prvá banícka škola a neskôr v roku 1762 tu bola založená ako prvá na svete Banská akadémia. Turistických a historických dominánt je tu hneď niekoľko. Vymenujme si aspoň barokový morový stĺp so súsoším svätej Trojice na rovnomennom námestí, ktoré tvorí centrum mesta. Stĺp bol postavený v druhej polovici 18. storočia a dnes je akoby symbolom mesta vyobrazeným vo všetkých propagačných materiáloch.

Okolité námestie tvorí komplex meštianskych domov z 15. storočia a začiatku 16. storočia. Ešte pred desaťročím boli budovy schátrané, no pred niekoľkými rokmi tu prebehla kompetná rekonštrukcia námestia, takže dnes ide o skutočne pozoruhodné a veľmi malebné miesto. Pripomeňme si ešte aj Starý zámok s areálom opevnenia, gotický kostol sv. Kataríny, radnicu, kalvária a iné. Celkovo sa predpokladá, že po dobudovaní prístupových ciest bude patriť Banská Štiavnica k turistickým bonbónikom Slovenska...