Tekumseh – Horský lev

Kniha „Tekumseh – Horský lev připravený ke skoku“ je poutavá biografie sestavená ze vzpomínek pamětníků, vojenských a úředních dokumentů, včetně dochovaných svědectví.

Vážení čtenáři a přátelé,

právě vyšla kniha o životě jednoho z nejznámějších indiánských vůdců – Šavanu Tekumsehovi. Tekumseh usiloval o sjednocení indiánských národů, které by společně mohly čelit stále rozpínavějším Spojeným státům. Dozvíte se, co vše pro splnění svého snu vykonal, jak byl zrazen a jak bojoval ve Válce roku 1812. A jak to vše dopadlo, Vám prozradí právě tato publikace. Tekumseh byl charismatický vůdce, vynikající řečník a stratég, který chtěl zachránit nejen svůj lid. Kdyby se jeho plán zdařil, asi bychom historii znali trochu jinak. Možná, že by dnes také existoval samostatný indiánský stát. Za Tekumsehova života nebyl pořízen žádný jeho portrét,  jeho proslovy však čteme téměř 200 let po náčelníkově smrti. „Oddanost a poslušnost, s jakou indiáni Tekumseha následují, je až zarážející. Je to jistě jeden z těch géniů, který dokáže rozpoutat revoluci a zpřevracet pevně zavedené pořádky. Kdyby nežil v sousedství Spojených států, možná by založil impérium srovnatelné se starověkým Mexikem nebo Peru.“ Tak se o Tekumsehovi vyjádřil guvernér teritoria Indiana, William H. Harrison, úhlavní náčelníkův nepřítel a pozdější prezident Spojených států, který právě na boji s tímto proslulým Šavanem vybudoval svou kariéru. Kniha „Tekumseh – Horský lev připravený ke skoku“ je poutavá biografie sestavená ze vzpomínek pamětníků, vojenských a úředních dokumentů, včetně dochovaných svědectví. Kniha má 142 stran, je v měkké vazbě s laminovanou obálkou.  Cena publikace je 214 Kč plus poštovné. Pokud byste o ni měli zájem, napište prosím na adresu [email protected]  Zakoupením této publikace podpoříte další tvorbu z připravované kolekce Nahkohe’s Indian’s Collection, jako jsou knihy - Válka Wampanoagů, Daniel Boone, a také chystáme i něco pro děti. Tento úryvek z knihy je citátem z jednoho z mnoha Tekumsehových proslovů, které pronesl při jednáních s Dlouhými noži, Američany. "Já jsem Šavan. Jsem válečník. Moji předkové byli válečníci. Z nich jsem byl zrozen a jsem pánem svého života. A jako takový bych mohl ovlivnit osud rudého lidu, mého národa. Takový plán jsem pojal ve své mysli, když jsem myslel na Velkého ducha, který řídí vesmír! Slyšel jsem v sobě hlasy věků! Říkají mi, že kdysi, až donedávna, nebyli žádní bílí lidé na tomto ostrově. Patřil Rudým mužům, potomkům těch, které zde umístil Velký duch, aby se o tuto zemi starali, aby se radovali z jejích plodů a osídlili ji. Jak šťastný to byl lid! Nyní jsou nešťastní kvůli bílým mužům, kteří nikdy nejsou spokojení, a vždy chtějí všechno."