Bitka pri Castillone. Storočná vojna skončila pred vyše 560 rokmi

Nebola to veľká bitka, údajne trvala len niečo vyše hodiny. Nikto z  veliteľov netušil, čo sa bude diať, nikto sa nedomnieval, že by tento stret mohol niečo zásadné vyriešiť. No napriek tomu vošla bitka pri Castillone do dejín ako posledná bitka storočnej vojny. Odohrala sa na juhozápade Francúzska 17. júla 1453.

Pre niekoho bude možno prekvapením, že storočná vojna, tento krvavý stredoveký zápas medzi Francúzmi a Angličanmi, neskončil ohnivým divadlom Jany z Arku, ako nám to podsúvajú súčasné veľkofilmy. Po Janinom upálení v meste Rouen rinčali zbrane ďalej. Dialo sa to isté, čo posledných sto rokov – dočasné úspechy sa prelievali zo strany na stranu, čas od času sa dohodlo chvíľkové prímerie, aby sa stihli doplniť stavy. Ešte aj viac ako dvadsať rokov po Janinej smrti nič nenasvedčovalo tomu, že by nepokoje mohli v  dohľadnej dobe skončiť...

Modrí proti červeným a naopak

Koncom roka 1452 bolo v meste Bordeaux na rieke Garonne pomerne rušno. Už takmer dva roky bolo mesto pod francúzskou nadvládou po tom, ako ho získali vojská Karola VII. – toho Karola, ktorému na trón pomohla Jana z Arcu. Mešťania však neboli príliš spokojní. Tristo rokov patrili Anglicku, tak čo teraz s novými pomermi? Riešenie jednoduché; vyslali poslov k anglickému kráľovi Henrichovi VI. a prosili ho, aby mesto získal späť. Kráľ neváhal. V októbri 1452 sa pri Bordeaux vylodil John Talbot, gróf zo Shrewsbury, spolu s 3000 anglickými rytiermi. Francúzske jednotky boli prekvapené, čakali predsa postup zo severu! A tak do konca roku Talbot pomerne ľahko získal späť nielen Bordeaux, ale aj väčšinu Gaskonska.

Karol VII

Vyčkávanie pri víne

Zdalo sa, že francúzsky kráľ Karol váha, no nebola to úplne pravda. Počas zimy a  na jar sa mu v  zdecimovanej krajine podarilo dať dohromady nové vojsko – jazdecké i  delostrelecké jednotky, ktoré začiatkom leta 1453 vyslal na juhozápad. Vojsko grófa Talbota sa ale medzitým taktiež rozrastalo a  po niekoľkomesačnom čakaní ho svrbeli meče. Kde toľko trčia tí Francúzi s odvetou? Neprišli sme sem predsa kvôli vínu!

Tridsať kilometrov v nohách

8. júla konečne dorazili francúzski delostrelci pod vedením Jeana Bureaua. Technicky nadaný šesťdesiatnik mal za sebou bohatú kariéru delostreleckého inžiniera a  veliteľa, v závere storočnej vojny to boli práve jeho delá a strelné zbrane, ktoré naklonili misky váh v  prospech Francúzska. No teraz k ozbrojenému stretu stále nedochádzalo, Bureau sa namiesto rýchleho útoku utáboril pri meste Castillon neďaleko Bordeaux, kde jeho vojaci vybudovali účinnú obrannú líniu a čakali na ďalšie posily. Talbot však už nechcel otáľať a  tak upustil od pôvodného plánu počkať si na Francúzov v bezpečí hradieb. Dal rozkaz k útoku. Lenže tridsaťkilometrová vzdialenosť jeho rytierov unavila a počas presunu bol nútený vojsko rozdeliť.

Niekoľko osudných omylov

Talbot s časťou vojska obišiel francúzske opevnenie z juhu a začal útočiť, namiesto rýchleho víťazstva však narazil na tvrdú paľbu Francúzov. Duneli delá, víril sa pušný prach a Talbot prichádzal o  vojakov, aj keď mu do bojového kriku postupne stále prúdil zvyšok z  rozdelenej armády. Angličania mohli odvrátiť osud a vyhrať, mohli zlomiť francúzske delostrelectvo. Bureau však mal eso v rukáve, záložnú armádu jazdcov z Bretónska, ktorá čakala na signál asi poldruha kilometra od miesta bojov. Tým Francúzi značne prečíslili anglické jednotky. Talbot videl, že je zle, no v rýchlom a krvavom virvare azda ani nemal kedy trúbiť na ústup. Po chvíli bolo po všetkom. Bretónska jazda dokonala dielo skazy a rozprášila aj posledné zvyšky anglickej armády. Padli i Talbot so synom. Grófa zo Shrewsbury vraj neskôr identifikoval sluha podľa chýbajúceho zubu.

Tak to teda nechajme, hádam, tak...

Francúzska armáda si po tomto víťazstve ľahko podmanila aj zvyšky Angličanmi okupovaného územia. Pod nadvládou Henricha VI. ostalo len niekoľko prímorských oblastí, tie ho však kvôli nastupujúcej psychickej chorobe už veľmi nezaujímali. Vyčerpané Anglicko sa viac nezmohlo na nijaký odpor a  začalo sa ponárať do nástupníckych sporov. Storočná vojna skončila nenápadne, bez dohôd a  bez mierových zmlúv a  v  podstate aj bez víťazov a  bez porazených. Bitka pri Castillone na juhu Francúzska bola jej posledným ozbrojeným stretom.