Stredná Ázia

Pohostinní ľudia, fantastické scenérie, voľne sa pasúce kone, jurty pastierov rozhodené po lúkach a neskutočná nočná obloha. To je len kúsok toho, čo môžete zažiť v Strednej Ázii, v krajinách, ktoré ešte neboli naplno objavené cestovnými kanceláriami. Album obsahuje fotografie z Kazachstanu, Kirgizska, Tadžikistanu a čínskeho Kašgaru.