Krupina, kostol za hradbami

Je to ako hádanka, je, či nie je kostol Narodenia Panny Márie v Krupine opevnený? Je. Dokonca na dvakrát. Mestským opevnením, aj vlastným príkostolným, dnes takmer neexistujúcim. Teda všetko čo bolo doposiaľ napísané, by malo byť v minulom čase. Kostol bol opevnený, opevnený veľmi pevne.

Krupina

Z histórie kostola

Opevnenie kostola Narodenia Panny Márie v Krupine postavili okolo roku 1440 vojská Jána Jiskru z Brandýsa. Skladalo sa zo štyroch rôzne veľkých kruhových bášt, jednej vstupnej brány a vzájomne spojených rovnými úsekmi kurtín (kurtina,franc. courtine, priama časť hradby medzi streleckými stanoviskami). Celý kostol sa tak zmenil na typ mestského hradu, aký je aj v Banskej Bystrici, Banskej Štiavnici a Kremnici, ale v jednoduchšej podobe.

Súpis pamiatok túto informáciu upresňuje: „Opevnenie kostola čiastočne z obdobia Jiskrovej vlády, doložené správami z roku 1440-1452, toto gotické jadro opevnenia bolo pri veľkých fortifikačných stavbách v r.1551-1564 pojaté do nového pevnostného pásma a prispôsobené vtedajším požiadavkám vojenskej techniky.“[1]

Krupina

Najvýraznejšou stavebnou úpravou prešiel kostol na začiatku 20. storočia. Pri modernizácii svätostánku stavitelia zničili množstvo románskych architektonických detailov, zosekali románske rímsy štvrťkruhového profilu na pilieroch, zbúrali severnú apsidu a postavili novú sakristiu. Nenašiel som žiadne poznámky o tom, či v tomto období blahému vplyvu kladiva a krompáča padla za obeť aj väčšia časť opevnenia, nie je to však možné vylúčiť. Rovnako, ako nie je možné vylúčiť, že práve v tomto čase zasypali aj vstup do krypty pod kostolom vybudovanej možno v stredoveku.

Krupina

Kostol tak utŕžil niekoľko rán, ktoré žiadny z milovníkov historickej architektúry neocení. O to viac, že samotná stavba vznikla niekedy medzi rokmi 1200 až 1238. Staviteľmi kostola boli pravdepodobne murári cisterciátskej stavebnej huty z územia dnešného Rakúska, ktorí sa na územie Horného Uhorska dostali počas nemeckej kolonizácie. Historické pramene im pripisujú stavbu kostolov v Hontianskych Nemciach, v Dobrej Nive, v Babinej a v Sáse.

Z tých nových stavebných zásahov bude asi najzaujímavejšia veža kostola so zvonom. Neviem koľko starých kostolov na Slovensku má vežu tvorené len štyrmi konštrukčnými ramenami tvoriacimi ihlan. Krupinský kostol takúto vežu a la skelet má.

Krupina

Narodenie Panny Márie

Tejto udalosti je kostol zasvätený, ale zasvätení vedia, že o tejto udalosti toho vieme menej ako o prvých troch sekundách nášho Vesmíru. Niečo málo spomínajú Protoevanjeliá, konkrétne Kniha Jakubova, napísaná okolo roku 140.  O Anninom pôrode sa tam hovorí: A jej mesiace sa naplnili a v deviatom mesiaci Anna rodila. A povedala pôrodnej babe: Čo som porodila? A ona povedala: Dievča. A Anna odpovedala: Moja duša je dnes naplnená velebnosťou, a položila sa.[2] V Biblii teda veľa informácií o Márii nenájdeme, napriek tomu od 14. storočia sa táto udalosť pomerne často objavuje ako námet vo výtvarnom umení.  Anna zvyčajne leží niekde v pozadí a pozornosť je sústredená na pôrodné baby, ktoré kúpu novonarodenú Pannu Máriu. Joachim, otec Panny Márie, Annin výrazne starší manžel, býva zobrazený zriedkavo. Zvyčajne uprene hľadí na dieťa spočívajúce v lone pôrodnej baby.

Krupina

Dnes

Ten kostol má zvláštne čaro. Hľadal som iné slovo, ktorým by som vyjadril ťažšie uchopiteľnú atmosféru kostola. Celý vyzerá dosť modernisticky, ale stále viete, že sa pozeráte na starobylú stavbu. Miesto akoby návštevníka vítalo a súčasne ho jemne odstrkovalo, aby šiel preč. Je pekné, milé, upravené, čisté, ale nebude vás zvádzať k tomu posedieť si na jeho ploche. Možno je to únava vekom, ktorá už nechce byť rušená.

V každom prípade ten kostolík za návštevu stojí.

Krupina

[1] Slovenský ústav pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody, Súpis pamiatok na Slovensku K-P, zv. II, Obzor Bratislava, 1968, str. 151

[2] James Hall, Slovník námětů a symbolů ve výtvarném umění, Mladá fronta Praha 1991, str.295