Jesenným Považským Inovcom ...

TRASA: Záhrady - Vinište - Podhradie (nad vlekom) - Skalné okno pod Úhradom - PR Holé brehy - Zľavy - Záhrady.  

Dĺžka: 14 km

Dátum: 25.10.2020

Holé brehy sú prírodná rezervácia v pohorí Považský Inovec. Nachádza sa v katastrálnom území obce Podhradie, okres Topoľčany v Nitrianskom kraji. Vyhlásená bola v roku 1976 na rozlohe 5,4 ha, s ochranným pásmom 24,1 ha. Predmetom ochrany sú floristicky pestré a bohaté zvyšky xerotermných spoločenstiev s mimoriadne hojným výskytom ponikleca obyčajného veľkého (Pulsatilla vulgaris subsp. grandis) vo východnej časti Považského Inovca. Rezervácia sa využíva na vedecko-výskumné ciele. Na území rezervácie platí 4. a 5. stupeň ochrany.