Očkovanie vakcíny - chrípka

Chrípka. Nepríjemný spoločník, ktorý neraz skríži naše cestovateľské plány, rodinný výlet, víkendový program... Aj v tomto prípade je pomoc možná. Dôležitá je však prevencia!

1.  Kedy sa treba proti chrípke očkovať? 2.  Je očkovanie vhodné pre každého? 3.  Prečo by ste sa mali dať očkovať proti chrípke? 4.  Má vakcína nežiaduce účinky? 5.  Ako účinkuje očkovanie proti chrípke? 6.  Môže byť zaočkovaná žena, keď je tehotná? 7.  Aká je štruktúra obyvateľstva, ktorá sa dáva očkovať? 8.  Ktorá skupina obyvateľstva možnosť očkovania pravidelne využíva? 9.  Aké sú ďalšie rady a odporúčania v tejto súvislosti? 10. Ako máte postupovať? Odpovede: 1.    Očkovať proti chrípke je vhodné od septembra až do februára, marca, podľa   epidemiologickej situácie v republike. 2.    Očkovanie je vhodné pre všetky vekové kategórie. Vakcíny sa pripravujú na oplodnených slepačích vajciach a  každá injekcia obsahuje aj pomocné látky, nesmú sa podávať pacientom, u ktorých bola v minulosti pozorovaná alergická reakcia na vaječné produkty, alebo na niektorú pomocnú látku. Tak isto sa nesmie vakcína podať pacientovi, ktorý mal v minulosti po očkovaní anafylaktickú alergickú reakciu. Podmienkou na očkovanie je, že poistenec musí byť zdravý bez akýchkoľvek  príznakov ochorenia ( zvýšená telesná teplota a pod.) 3.    Chrípka je vírusové ochorenie, často sprevádzané vysokými teplotami,  ktoré nadmerne zaťažujú celý organizmus. Toto ochorenie je preto nebezpečné hlavne pre starších, chronicky chorých ľudí, napr. so srdcovo cievnymi ochoreniami. Pre mladých ľudí v produktívnom veku je vhodné sa zaočkovať hlavne z dôvodu zníženia počtu práce neschopností a vyhnutiu sa nepríjemným prejavom chrípkového ochorenia. 4.    Ako každý liek, aj vakcína proti chrípke môže mať nežiaduce účinky. Medzi najčastejšie patrí bolesť hlavy, potenie, bolesť svalov a kĺbov, horúčka, nevoľnosť, triaška, únava. Lokálne reakcie: začervenanie, opuch, bolesť v mieste vpichu. Tieto reakcie obyčajne odznejú v priebehu 1-2 dní bez liečby. Môžu sa vyskytnúť: o    ochorenia  krvi a lymfatického systému - tieto sú často iba prechodné o    poruchy imunitného systému – alergické reakcie, v zriedkavých prípadoch vedúce k šoku o    poruchy nervového systému – neuralgia, parestézia, febrilné kŕče, neurologické ochorenia ako encefalomyelitída, neuritída a Guillain-Barré syndróm o    poruchy kože a podkožného tkaniva – kožné reakcie vrátane svrbenia, žihľavky alebo nešpecifickej vyrážky  5.    Každá vakcína obsahuje inaktivované štiepené vírusy chrípky vybratých kmeňov vírusov, ktoré sú vyberané podľa  požiadaviek SZO (svetovej zdravotníckej organizácie) a rozhodnutia EÚ pre sezónu, v období ktorej sa bude očkovanie uskutočňovať. Po 7 - 10 dňoch po očkovaní si telo začína vytvárať protilátky proti vírusom. Po 10 – 14 dňoch po podaní nastupuje ochranný účinok. V prípade, ak sa vakcinačný vírus zhoduje s vírusom chrípkovej epidémie, vakcinácia poskytuje prevenciu u 70 – 90% zaočkovaných osôb. Očkovať sa môžu deti od 6 mesiacov do 3 rokov vakcínou Vaxigrip junior. Deťom, ktoré ešte v minulosti neboli očkované, má byť podaná druhá dávka po intervale najmenej 4 týždňov. 6.    Obmedzené údaje získané z očkovania tehotných žien nenaznačujú, že by očkovacia látka mohla mať nepriaznivé účinky na plod alebo na organizmus matky. O použití očkovacej látky možno uvažovať od druhého trimestra tehotenstva. Tehotným ženám so stavmi prinášajúcimi zvýšené riziko komplikácií z chrípky sa očkovanie odporúča bez ohľadu na fázu tehotenstva. Vakcíny obsahujúce Thiomersal nie sú vhodné pre tehotné ženy. 7.    V minulom roku v Union zdravotnej poisťovni, a. s. bolo zaočkovaných najviac poistencov vo veku 13 – 58 rokov, potom nasledovali deti do 12 rokov a napokon poistenci nad 59 rokov. 8.    Možnosť očkovania využívajú všetky vekové kategórie. 9.    Okrem očkovania je veľmi dôležité dodržiavanie niektorých pravidiel ako chrípke predchádzať: o    príjem vitamínov, hlavne vitamínu C. Pokiaľ možno v čerstvom ovocí, poprípade výživových doplnkov -  tabletiek, o    dodržiavanie hygienických návykov – častejšie umývanie rúk mydlom o    v období vyššieho výskytu chrípkových ochorení nenavštevovať hromadné spoločenské podujatia (návšteva kina, divadla, koncertov a pod.) 10.    Vakcína musí byť podaná pod lekárskym dozorom (nebezpečie anafylaktickej reakcie) preto poistenec musí najprv navštíviť svojho praktického lekára, ten pokiaľ to zdravotný stav poistenca dovoľuje, predpíše recept, poistenec si vakcínu vyberie v lekárni  a následne sa dá u lekára zaočkovať. pripravené v spolupráci s Union zdravotná poisťovňa a.s.