Hrad Korlátka

Zrúcanina hradu Korlátka leží vo výške 455 m na zalesnenom výbežku nad obcou Cerová. Správnejšie by bolo napísať nad obcou Cerová – Lieskové pri miestnej časti Rozbehy.

Hrady Českej cesty. Ako pekne by znel názov tematického okruhu, ktorý by sa tiahol z jednej strany Malých Karpát na druhú. Nikto ho však nezrealizoval. Hoci v najnovších turistických mapách sa zaniknutá historická Česká cesta už objavuje. Ako zaujímavosť. Napriek tomu sa jej strážcovia, stredoveké hrady, publikačnej popularite netešia. Dnes si predstavíme aspoň jedného z tých stredovekých strážcov. Hrad Korlátka.

Hrad nad obcou Cerová

Zrúcanina hradu Korlátka leží vo výške 455 m na zalesnenom výbežku nad obcou Cerová. Správnejšie by bolo napísať nad obcou Cerová – Lieskové pri miestnej časti Rozbehy. Tento zemepisný hlavolam vznikol z toho dôvodu, že v 80.-tych rokoch 18. storočia obec Cerová vyhorela. Roku Pána 1890 ju pripojili k Lieskovému. A v roku 1974 k nim pripojili aj Rozbehy. Tri samostatne sa vyvíjajúce obce sa stali jednou. Z nich práve Lieskové, pod názvom Liezko, sa v roku 1324 spomína ako príslušenstvo hradu Korlátka. Turistický sprievodcovia aj Súpis pamiatok na Slovensku tvrdia, že hrad postavili v polovici 13. storočia. Dr. Mikuláš Jesenský vo svojom článku Výpravy za prachom pokrytými skrýšami, hradnými zrúcaninami a dobovými listami (www.putnici.sk) píše, že hrad sa spomína v listinách už v roku 1041. V tom prípade by to bol jeden z najstarších písomne doložených hradov na Slovensku.

Zrúcanina hradu Korlátka leží vo výške 455 m na zalesnenom výbežku nad obcou Cerová.
Ďalšie názvy: Korlátsky hrad, Korlátko, Korlátky, Cerovský zámok, Konrádov kameň, 1324 Korlathkeu, 1399 Korlathkw, Kunradstayn, 1443 Koratowe Kameny, Kunradi Lapide, Karlátkó, Konradstein

Na svoju eľkú úlohu v slovenských – správnejšie Uhorských dejinách si hrad Korlátka počkal do 14. storočia. Patril do lénneho panstva Matúša Čáka Trenčianskeho. Ten po Rozhanovskej bitke oň prišiel. Pravdepodobne sa stal hrad terčom niektorého z útokov, pretože v roku 1315 bol opravený. Kráľ Žigmund ho v roku 1394 daroval Ctiborovi zo Ctiboríc, po ktorého smrti opäť pripadol kráľovskej korune. Matej I. Korvín si jeho predajom zástupcovi nemeckého rytierskeho rádu Jánovi Plaknerov, vylepšil finančnú situáciu. V roku 1485 do jeho kasy pribudlo 6 000 zlatých. Korlátka, tvoril horný hrad nepravidelného tvaru s gotickým jadrom. V druhej polovici 16. storočia po stavebných úpravách bol doplnený o renesančné opevnenie. Obývaný bol až do 18. storočia. Postupne sa na ňom vystriedali rody Pongrácovcov, Apponyiovcov a naposledy Windischgrätzovcov. Tým patril až do konca 2. svetovej vojny. Zaujímavé je, že dobové pramene spomínajú hrad vo veľmi dobrom stave ešte v roku 1742. Vtedy tu bývali už len hajdúsi, ktorí strážili väzňov v hradných pivniciach.

Poklady na hrade Korlátka

Zaujímavé je, že tento zdanlivo nenápadný hrad Korlátka sa opakovane spomína v súvislosti s ukrytými pokladmi. Podľa jednej z verzií o ukrytom bohatstve sa pod hradom kľukatí podzemná chodba. Na jej konci má byť zasypaná kolmá šachta. A na jej dne skutočný zlatý poklad. Podľa druhej verzie je na hrade zasypaná studňa, ktorá skrýva poklad. Objaviť ho je možné len na deň Sv. Jána. Nájde ho len ten kto bude mať kvet papradia. Druhá alternatíva, ktorá sa s kvetom nespája je pravé poludnie Bielej soboty. Svojho času v týchto dňoch prenikli do podzemia miestni drevorubači. Po prvý krát ich vyľakali strážcovia – duchovia. Po druhý krát, riadiac sa radou starej bylinkárky, po celý čas odriekali Otčenáš po spiatky. Pravdepodobne by uspeli, keby hlásnik neodtrúbil koniec dňa. Podľa ich slov už videli záblesky zlata, keď sa museli zvrtnúť a utiecť von. Ak by to nestihli, ostali by v podzemí uväznený navždy. Zrúcanina hradu Korlátka leží vo výške 455 m na zalesnenom výbežku nad obcou Cerová.Dnes ostalo z hradu Korlátka /Korlátko/ zachovaných niekoľko fragmentov horného hradu a súvislé úseky dolného opevnenia. Na škodu veci, aj napriek dobrej dostupnosti je hrad takmer neviditeľný. Náletová zeleň a divo rastúce dreviny ho z veľkej časti prekryli. O to viac návštevníka prekvapí informácia na tabuli pri ceste vedúcej k hradu. Informuje o tom, že hrad je v starostlivosti skautskej skupiny z Bratislavy Petržalky. Škoda, že mladí skauti nevyužili možnosť, ktorá sa im naskytla v lete roku 2005. Na svahu protiľahlého kopca sa konal výrub stromov. Možno bolo možné sa dohodnúť a vyčistiť aspoň najtesnejšiu blízkosť ruín od stromov, ktoré ich ničia svojimi koreňmi a konármi. Prípadne si zobrať príklad z východného Slovenska, kde hrad Čičava vyčistili od drevín nezamestnaní z obce. V rámci verejno – prospešných prác.

Veterný park

Novou atrakciou v blízkosti hradu je Veterný park. Nachádza sa na Vápenkovej skale asi 1 km od hradu. Štyri veterné turbíny umiestnené na 76 metrov vysokých stožiaroch sú viditeľné z prístupových ciest k hradu. Spolu s lopatkami vrtule toto technické dielo dosahuje výšku 100 m. Do prevádzky bol park odovzdaný v auguste roku 2003. Výkon turbín je v závislosti od rýchlosti vetra 3,5 - 16 m/s, 200 až 660 kW. Predpokladaný výkon uspokojí spotrebu energie pre 1500 domácností. Ročne ochráni ovzdušie od produkcie kysličníku uhličitého z fosílnych palív v celkovom objeme 3270 ton. O tomto všetko informuje tabula pri päte jedného zo stožiarov. Pokiaľ sa budete mať to „šťastie“, že k hradu budete stúpať po lesnej ceste od obce Prievaly za hmlistého počasia, veterné turbíny vás prekvapia zvláštnym divadlom. Hmla a sporadicky sa objavujúce lopatky dávajúce o sebe vedieť neustálym svišťaním navodzujú atmosféru veľmi odľudšteného mierne postkatastrofického vedecko-fantastického filmu. Veľmi som sa tešil z toho, že som mal k dispozícii čiernobiely film. Bol som presvedčený, že zachytiť na ňom túto zvláštnu scénu nebude žiaden problém. Bol. Ani jedna fotografia sa mi nepáčila. Ani jedna sa atmosférou ani len nepriblížila tomu čo som videl. Možno budete vy úspešnejší.

Ďalšie názvy: Korlátsky hrad, Korlátko, Korlátky, Cerovský zámok, Konrádov kameň, 1324 Korlathkeu, 1399 Korlathkw, Kunradstayn, 1443 Koratowe Kameny, Kunradi Lapide, Karlátkó, Konradstein