Výstup na vrch Veľká Javorina v Bielych Karpatoch

Najvyšším vrchom pohoria Biele Karpaty je vrch Veľká Javorina 970 m.n.m. nachádzajúci sa na slovensko-moravskej hranici neďaleko Nového Mesta nad Váhom.

Jej široký plochý vrchol je pokrytý lúkami a „ozdobený“ televíznym a rozhlasovým vysielačom. Pod vrcholom sa nachádzajú listnaté lesy, najmä bučiny a javoriny.

Veľká Javorina bola vyhlásená i za prírodnú rezerváciu, nachádzajú sa tu totiž vzácne rastlinné a živočíšne druhy. 🌿🌳