Strážovské vrchy - Výstup na vrch OMŠENSKÁ BABA 668 m.n.m.

Omšenská Baba - 668 metrov. Strmý skalnatý vrch Omšenská Baba vypínajúci sa nad obcou Omšenie je jednou z dominánt Strážovských vrchov. Jeho lesostepi sú domovom množstva vzácnych druhov rastlín a živočíchov, napríklad ojedinelého prísne chráneného chrobáka fuzáča alpského.

Vrch Omšenská Baba bol vyhlásený za národnú prírodnú rezerváciu s najvyšším – 5. stupňom ochrany. 4.4.2020 (12 km)