Slopský vrch a Hoľazne - STRÁŽOVSKÉ VRCHY

Strážovské vrchy - Slopský vrch a Hoľazne (Trenčianska vrchovina) Nad obcou Dolná Poruba nachádzajúcou sa v trenčianskom okrese, neďaleko Dubnice nad Váhom, sa do výšky 789 m n. m. vypína Slopský vrch patriaci do pohoria Strážovské vrchy. Jeho názov evokujúci „slopanie“ označuje podmáčané miesta a jamy naplnené vodou, akých je na vrchu viacero. Na tunajších svahoch sa nachádza tiež niekoľko prameňov, pramení tu napríklad i Dubnický potok, jeden z prítokov Váhu. Vrchol Slopského vrchu poskytujúci krásne výhľady do priľahlej doliny a na blízke i vzdialené vrchy je čiastočne odlesnený s bielym dvojkrížom.

Holázne alebo Holáne, je geomorfologická časť Trenčianskej vrchoviny. Najvyšší vrch Hoľazne dosahuje 901 m.n.m. Táto časť Strážovských vrchov leží mimo územia Chránenej krajinnej oblasti. V juhozápadnej časti sa nachádza osobitne chránená prírodná rezervácia Omšenská Baba, zaberajúca celý masív 668 m.n.m. vysokého vrchu nad obcou Omšenie. Centrálna časť Trenčianskej vrchoviny patrí medzi obľúbené a vyhľadávané oblasti pohoria. Vysoké vrchy s bralnatými časťami poskytujú jedinečné prostredie na turistiku, lezenie i výhľady.

Na túto zaujímavú turistiku sme vyrazili z obce Omšenie, prevažne po neznačených lesných cestách.