ROKLINA VEĽKÝ SOKOL - NP Slovenský raj

Roklina VEĽKÝ SOKOL 🦅 🐻 NP SLOVENSKÝ RAJ 🐺 (19 km)

Najdlhšou a jednou z najdivokejších roklín Slovenského raja je roklina Veľký Sokol. Jej pomenovanie je podľa povesti odvodené od obrovského dravca, ktorý vraj kedysi istej mladej žene uniesol dieťa.

Podobne drsná, ako táto povesť, je i samotná tiesňava, ktorá kvôli nie príliš dobrej prístupnosti patrí skôr k menej navštevovaným v Slovenskom raji. Jej dĺžka je približne 6 km a počas jej prechodu treba zdolať prevýšenie takmer 300 m.

Prechod je na viacerých miestach zabezpečený drevenými či kovovými rebríkmi. Roklinou preteká potok Sokol, ktorý vytvára tri krásne vodopády – Veľký, Malý a Kaskádový. Nad potokom sa dvíhajú mohutné skalné zrázy, miestami až 300 m vysoké.

Záverečná časť tiesňavy, považovaná za najkrajšiu, sa nazýva Rothova roklina (podľa turistu, ktorý ako prvý prešiel celým Veľkým Sokolom). Tiesňava Veľký Sokol je prístupná po jednosmernom žlto značenom turistickom chodníku vedúcom z horárne Sokol proti prúdu rovnomenného potoka až na Glackú cestu.