Oraváci na Muránskej Planine

Na Muránsku Planinu sme chceli ísť už dávno a tak sme išli. Z Červenej Skaly smer Veľká lúka a odtiaľ hrad Muráň cez bufet (lebo pršalo) smer Studňa.

Tam nás pobudili kone. A ďalej smer Burda tam zas bufet a 5 pív (to už nepršalo). Potom stupák na Fabovu Hoľu. Smer Polomka. Je to tam krásne a dá sa tam potúlať celkom fajne. Ak nevieš kam, tak choď tam...