Na cestě Evropou bez peněz (Cesta Kolem Světa Stopem)

  • Na konci léta 2014 jsem to v práci zapích, přítelkyni už jsem nezapích a vyrazil jsem na cestu kolem světa stopem. V prvních dvou měsících je procestoval Evropu, projel 12 zemí a přijel na blízký východ.

Cestu mi sklížilo mnoho výzev na překonání a cestovat bez peněz byla jen jedna z nich.

Přidej se k mému cestovnímu dobrodružství napříč starým kontinentem.