Potulky v Malých Karpatoch cez vrchy Zrkadlisko, Sklený vrch a Egreš