Nórsko 2020 v kempovacích autách

Počas pandémie Covid-19 sme si ako destináciu tohoročnej expedície vybrali čarovné južné a centrálne Nórsko.

Ponorte sa s nami do nášho mesačného putovania touto nádhernou krajinou v kempovacích autách.