Hrebeňovka Veľkej Fatry - Krížna , Ostredok, prespatie v stane na Ploskej, Rakytov až do Ružomberku