Bratislavský hrad

Bratislavský hrad sa nachádza, na juhozápadnom ostrohu malokarpatského chrbta na brehu Dunaja v Bratislave. Je to bývalý palác tvoriaci neodmysliteľnú panorámu hlavného mesta Slovenska. Hrad predstavuje významný pamätník spoločensko-historického vývoja v tejto oblasti. Samozrejme sa oplatí si o tom prečítať viac, kde sa skrýva krásna história tohoto miesta. Dĺžka 320 m Šírka 340 m Výška 47 m Rozloha 67 944 m²