27 200 km na motorke naprieč Ruskom po BAM a Ceste kostí do Magadanu, 1. časť

Prvá časť videa z putovania na motorke naprieč Ruskom do Magadanu zachytáva tranzit z domova v Nových Zámkoch do ruskeho Krasnojarsku vzdialeneho približne 6500 kilometrov.

Cestou som prešiel Ukrajinu, európsku čast Ruska a cez pohorie Ural som sa presunul do Ázie a južným Sibírom do Krasnojarsku. Toto video popisuje prvých 10 dní z cesty, ktorá trvala celkovo 64 dní. 

- článok z tejto cesty je tu: Za 64 dní 27 200 km na motorke zo Slovenska krížom po Rusku cez BAM, Cestu kostí až do Magadanu.

boris kolev