Výstup na korunu Vysokej - Dračí štít, dvojvrchol Vysokej a Český štít