Film Cyril a Metod

VIDEO: Neoficiální trailer k chystané česko-slovenské dokudramatické sérii a filmu 'Cyril a Metoděj' pro rok 2013.

Cílem čtyřdílného docu – dramatu je podat veřejnosti vyčerpávající informace o významném úseku našich dějin (úsvit našeho státu a počátky křesťanství v našich zemích) a o výjimečných postavách apoštolů Cyrila a Metoděje, kteří patří ke klíčovým osobnostem

česko – slovenských dějin a kultury, stejně jako dějin ostatních slovanských národů. Zároveň chceme vytvořit strhující obraz doby raného středověku v 9. století. V případech, kde historie mlčí, nebo je nejednoznačná, umožňuje formát docu – dramatu tuto nejednoznačnost velmi umně vysvětlit. Děje se tak pomocí dvou nástrojů, které odlišují Cyrila a Metoděje – Apoštolové Slovanů od běžné tvorby. Tím prvním je postava vypravěče, který nám poodhaluje tajemství, která není možné vždy vhodně zobrazit a zároveň nám umožňuje elegantně poukázat na existenci paralelní teorie daného dějového okamžiku. Tím druhým nástrojem je pak „živoucí mapa“, která nám pomáhá pohybovat se v čase a prostoru, což v našem případě znamená více jak několik desetiletí a zároveň seznamuje diváka s geopolitickou situací v Evropě té doby. Dalším významným prvkem, kterým mapa disponuje, je takzvaný bod zájmu, což je jakási proporcionální zvětšenina nejvýznamnějších staveb té doby, kterou divák spatří na mapě uvnitř dané lokace. Jako příklad může posloužit nakreslený obrys tehdejší Konstantinopole, kde dominantním prvkem je Hagia Sophia. Příběh začíná s mapou zahalenou v mlze, která se postupně odkrývá tak jak příběh plyne.

Celovečerní film

Zároveň s hraným docu – dramatickým cyklem vznikne také celovečerní film určený pro distribuci do kin. Oproti televiznímu seriálu v něm bude rozvinuta zejména postava hlavního protivníka Konstantina a Metoděje, falešného kněze Eibena, který v pozici dvojitého agenta a středověkého lobbisty nenápadně ovlivňuje chod tehdejších dějin. Páteří filmového sdělení je především důraz na odkaz minulosti a myšlenka, že společnou Evropu a evropské národy neudrží pohromadě ani moc, ani ekonomický zájem, pokud nebudou stát na silném společném morálním a duchovním základu.