Zásady táborenia a stavby prístreška

V život ohrozujúcich situáciách je nutné nájsť si vhodné prístrešie alebo úkryt, prípadne si ho postaviť ako ochranu pred vetrom, zimou a dažďom. Pokiaľ si so sebou nesiete stan, hľadanie či stavba strechy nad hlavou odpadá, no nájdenie vhodného miesta na táborenie nie.
 

Spánok a odpočinok sú na regeneráciu síl úplne nevyhnutné. Čas a úsilie vynaložené na stavbu či spohodlnenie prístreška sa oplatia a našimi základnými radami môžete predísť zlým rozhodnutiam ohľadom miesta na stanovanie či stavbu prístreška, ktoré by mohli mať fatálne dôsledky.

Ak ste nevybavená obeť nejakej nehody, zastihla vás nečakaná hmla, tma,  zranenie, vyčerpanie či strata orientácie v teréne, budete sa musieť porozhliadnuť po prírodnom prístrešku, resp. materiálu na jeho stavbu. V takomto hraničnom prípade je vítaná akákoľvek ochrana pred vetrom, dažďom, chladom. Najvhodnejšia je nejaká jaskyňa, previs, príp. jama v zemi, ktorej ochranu pred vetrom zvýšite ešte poukladanými kameňmi.
 
Ľudia si niekedy mylne myslia, že v teplom a suchom podnebí prístrešok nepotrebujú, no netreba zabúdať na to, že nech je vo dne akokoľvek horúco, v noci môže byť zima. Okrem toho prístrešok zabezpečuje ochranu i pred nepredvídanými nebezpečenstvami v podobe napríklad živočíchov. Sú známe prípady, kedy hady vnikli do spacích vakov ľudí spiacich pod holým nebom a hľadajúc najteplejšie miesto sa im obkrútili okolo genitálií.
 

Kde táboriť

 
Ak sa nachádzate vysoko v otvorenej krajine, zostúpte nižšie, najlepšie na záveternú stranu kopca. Pokiaľ ste, naopak, na nízko položenej mokrej pôde, vystúpte vyššie na suchšie miesto, kde vás neohrozia ani prípadné záplavy či padanie lavín, kamenia. Navyše na dne údolí býva zvyčajne chladnejšie, pretože teplý vzduch je vytlačený chladnejším vzduchom, ktorý zostáva práve v údoliach, čím sa tu vytvára hmla i námraza. V oblastiach bohatých na zrážky sú terasy na svahoch často vlhkejšie než strmší terén nad či pod nimi, pretože sa na nich zhromažďuje voda predtým, než stečie dole.
 
 
Za ideálnych podmienok je dobré byť blízko vody a dreva na kúrenie. Stavba táboriska blízko vodného toku však môže mať za následok obťažujúci hmyz, vodu prehlušujúcu iné zvuky, varujúce pred nebezpečenstvom či rozvodnenie až do takej miery, že váš prístrešok prinajlepšom zaplaví, prinajhoršom strhne i s vami do prúdu. Prístrešok preto nestavajte ani v starých riečiskách, pretože tie sa v priebehu pár minút môžu vplyvom zrážok zmeniť na dravú rieku. Netáborte ani v blízkosti osamelých stromov, ktoré priťahujú blesky, nestavajte si stan na zvieracom chodníčku či pod hniezdami včiel, sršňov alebo ôs, ktoré by na vás mohli pri silnom vetre, búrke spadnúť.
 

Kde netáboriť

 
1. Na vrchole kopca alebo hory (vietor, zima).
2. Na dne údolia alebo v hlbokej preliačine (vlhko, mráz).
3. Na terasách hôr (zadržiavaná voda, vlhko).
4. Na výbežkoch zeme vedúcich k vode (chodníky zveri).
5. Pod stromom s včelími či osími hniezdami (nebezpečenstvo napadnutia).
6. Pod suchým či osamelým stromom (pád na vás pri silnejšom vetre či údere blesku).
 

Druhy prístreškov

Stavba prístrešku závisí od podmienok a materiálu, ktorý budete mať k dispozícii. V zime, v daždi, víchrici treba rýchlo improvizovať a vybudovať si i provizórny úkryt.  Ak sa na okolí nenachádza prírodný materiál, využite reliéf terénu, prirodzené úkryty, napr. skalné previsy, jaskyne. Na otvorených plochách sa posaďte chrbtom k vetru a za seba naskladajte ako ochranu svoj výstroj. 

V extrémnej situácii možno využiť na prežitie tieto prirodzené úkryty:
 
1. Hustý porast a konáre siahajúce až po zem alebo nalomené vetvy.
2. Prírodné priehlbiny, chrániace proti vetru. Na strechu použite konáre, pred vodou chráňte odvodňovacím kanálikom.
3. Padnuté kmene stromov, na ktorých záveternej strane si vyhĺbite úkryt a zakryjete strieškou z konárov.
4. Kamenné ohrady, chrániace pred vetrom.
 
Existuje veľa možností stavby prístrešku, pretože závisia od miesta, kde sa nachádzate, materiálu v prírode i vašom vlastnom vybavení, no i od vašej vlastnej vynaliezavosti.