Väčšina Slovákov nevie, že za oneskorený alebo zrušený let možno získať odškodnenie

Za oneskorené a zrušené lety môže cestujúci podľa nariadenia EÚ získať od leteckých spoločností odškodnenie až stovky eur. Väčšina slovenských občanov však o tomto nároku nevie, a preto o finančnú kompenzáciu nežiada. Odškodnenie pritom cestujúcemu náleží vždy, keď je let náhle zrušený alebo dôjde k oneskoreniu dlhšiemu ako 3 hodiny, pričom k zrušeniu alebo meškaniu nedôjde kvôli mimoriadnej okolnosti.
 
Z prieskumu spoločnosti Vaše nároky.sk, ktorá pomáha získať odškodnenie za oneskorené a zrušené lety, vyplýva, že väčšina Slovákov nikdy nepočula o možnosti získať odškodnenie za komplikácie v leteckej doprave. V susednom Česku je pritom tento fakt už niekoľko rokov všeobecne známy a Česi získali od leteckých spoločností ako odškodnenie už stovky tisíc eur. Na Slovenku však o tieto peniaze žiada sotva štvrtina poškodených.
Nárok na finančnú kompenzáciu stanovuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ a platí pre všetkých občanov Európskej únie, teda aj pre Slovákov. Podmienkou je, že meškanie alebo zrušenie musí vzniknúť na území Európskej únie, Nórska, Islandu alebo Švajčiarska alebo let musí prevádzkovať európsky dopravca a komplikáciu pritom nesmie spôsobiť mimoriadna okolnosť. Kompenzáciu za oneskorený či zrušený let pritom cestujúci môže vymáhať až 3 roky spätne.

Oneskorený let

Cestujúci má nárok na finančnú kompenzáciu, ak jeho prílet meškal o viac ako 3 hodiny. Výška odškodnenia sa odvíja od dĺžky letu.
  • 250 eur, ak let mešká o 3 hodiny a viac a dĺžka letu je kratšia ako 1  500 km
  • 400 eur, ak let mešká o 3 hodiny a let je dlhý 1  500 – 3  500 km
  • 600 eur, ak let mešká o 3 hodiny a viac a dĺžka letu je väčšia ako 3  500 km

Zrušený let

Nárok na odškodnenie vzniká každému cestujúcemu, ktorého let bol zrušený najmenej dva týždne pred jeho plánovaným odletom, pričom mu letecká spoločnosť neponúkla prijateľný variant. Výška odškodnenia sa rovnako ako v  prípade oneskoreného letu stanovuje podľa letovej vzdialenosti.
  • 250 eur v prípade letu do 1  500 km
  • 400 eur na lete v EÚ od 1  500 km alebo lete mimo EÚ v dĺžke 1  500 – 3  500 km
  • 600 eur v prípade letu s  dĺžkou 3  500 km a viac

Mimoriadne okolnosti

Letecký dopravca je povinnosti vyplácať odškodnenie zbavený iba v prípade tzv. mimoriadnych okolností, ktorým nebol schopný ani pri najväčšej snahe zabrániť. Väčšinou ide o nepriazeň počasia, politické nepokoje v krajine či štrajk zamestnancov letiska. „Súčasné znenie európskeho nariadenia však tieto okolnosti jasne nevymedzuje, a preto sa na ne mnoho dopravcov snaží vyhovoriť aj napríklad v prípade technických porúch. Technické poruchy však do mimoriadnych okolností nepatria, rovnako ako mimoriadne technické poruchy, ktoré patria vôbec k najčastejším uvádzaným príčinám meškania alebo zrušenia letu,“ komentuje situáciu právnik z Vaše nároky.sk.
Ak teda let cestujúceho mešká alebo bol zrušený, mal by si overiť, z akej príčiny sa tak stalo. Ak nešlo o mimoriadnu okolnosť a  let spĺňal vyššie uvedené podmienky, môže cestujúci žiadať od leteckej spoločnosti finančnú kompenzáciu.