Podmienky cestovného poistenia

Aj keď je uzatvorenie cestovného poistenia už dnes také ľahké a rýchle, ako napr. poslať sms-ku, sú niektoré otázky, ktoré je dobré ohľadne cestovného poistenia bližšie vysvetliť.

Ako sa vyznať v poistných podmienkach, ako zistiť, či sa potrebujem pripoistiť, alebo či si môžem na dovolenku vziať aj mobilný telefón a či mi ho kryje cestovné poistenie? Nižšie sme vo forme otázok a odpovedí pripravili prehľad, ktorí môže vašim čitateľom uľahčiť uzatváranie cestovného poistenia. Aký je rozdiel medzi poistením liečebných nákladov a úrazovým poistením? Veľa ľudí si tieto dva pojmy často zamieňa. Poistenie liečebných nákladov je základné riziko, ktoré si v rámci cestovného poistenia uzatvárate. V rámci poistenia liečebných nákladov vám poisťovňa hradí nutné a neodkladné ošetrenie vrátane predpísaných liekov, hospitalizáciu, prevoz do najbližšej nemocnice, prevoz pacienta do vlasti a v najhoršom prípade prevoz telesných pozostatkov do vlasti. Úrazové poistenie je možné uzatvoriť k poisteniu liečebných nákladov v rámci cestovného poistenia. V prípade, že úraz, ktorý sa vám stal na dovolenke, zanechá po jednom roku trvalé následky, vyplatí vám Union poisťovňa primeranú časť poistnej sumy podľa rozsahu trvalých následkov. Poistná suma je 200 000 Sk. V prípade úmrtia v dôsledku úrazu Union poisťovňa vyplatí oprávneným osobám poistnú sumu 100 000 Sk. Ak cestujete na zájazd cez cestovnú kanceláriu a máte zakúpený balíček cestovného poistenia, býva jeho súčasťou štandardne aj úrazové poistenie. Liečebné náklady sú súčasťou balíčka vždy. Ak cestujete individuálne, môžete si k poisteniu liečebných nákladov zakúpiť aj úrazové poistenie. Existuje nejaký rozdiel vo výške poistného a poistnej sume ak cestujem do Chorvátska či Španielska a napríklad do Číny? Rozdiel skutočne existuje, a to na základe toho, či cestujete do Českej republiky, Európskych krajín alebo ostatných krajín sveta. Na základe týchto kritérií má Union poisťovňa určené rozdielne sadzby poistného. Preto treba vždy pri poistení uviesť, kam sa chystáte cestovať. Ak máte poistku uzatvorenú pre krajiny Európy a vy vycestujete do USA, kde sa vám stane úraz, vaša poistka náklady na ošetrenie či liečbu nehradí. Poistná suma je pre celý svet rovnaká, pri liečebných nákladoch je to 100 000 EUR. Chcem sa na dovolenke v Egypte potápať. Stačí mi na to obyčajné cestovné poistenie? Nie, nestačí. Ak sa plánujete na dovolenke venovať rizikovým športom, medzi ktoré patrí napr. aj potápanie, ale aj jazda na vodnom skútri, potrebujete si uzatvoriť cestovné poistenie kategórie šport. Z bežných letných športových aktivít, ktoré už patria do kategórie šport, je to ďalej aj rafting, horolezectvo či turistika na turistických cestách typu via ferraty (t.j. s umelými istiacimi prostriedkami ako reťaze, stúpačky a rebríky). Táto kategória zahŕňa aj pilotáž, zoskok padákom lietadla alebo z výšok, let na padáku, let na rogale, paragliding, športovú streľbu, skialpinizmus, skoky na lyžiach, lyžovanie mimo vyznačených trás, speleológiu, alpinistiku a turistiku vykonávanú po ľadovcoch. Ak ste členom organizovaného športového tímu a idete sa v zahraničí zúčastniť súťaže, je pre vás taktiež určená kategória šport. Do tejto kategórie spadajú aj bežné zimné športy ako lyžovanie či snowboarding. V lete je to splavovanie riek (kanoe, kajak), treking (vysokohorská turistika) nad nadmorskú výšku 2000 m, jachting, vodné lyžovanie. Idem pracovať do zahraničia na letnú brigádu. Musím sa poistiť inak, ako keby som išiel na dovolenku? To závisí od toho, akú prácu budete vykonávať. V prípade, že pôjde o manuálnu prácu ako sú predovšetkým stavebno-montážne práce, práca vo výškach, na fasádach domov či pri vykladaní a nakladaní tovaru na loď, z kamiónov a pod. alebo oberanie ovocia zo stromov, potrebujete mať uzatvorenú poistku v kategórii manuálna práca. Ak sa však idete do zahraničia napríklad starať o deti ako au-pair, stačí vám bežné základné poistenie. Mám študentskú kartu ISIC. Počul som, že k nej existuje nejaké výhodné celoročné poistenie. Union poisťovňa, a.s. ponúka držiteľom kariet ISIC, ITIC, Euro 26 a GO 26 výhodné celoročné cestovné poistenie. Za 340 Sk tak získate celoročné poistenie liečebných nákladov do výšky 100 000 EUR, úrazové poistenie vo výške 200 000 Sk v prípade trvalých následkov úrazu a do výšky 100 000 Sk v prípade smrti úrazom, postenie batožiny do výšky 20 000 Sk a poistenie zodpovednosti za škodu na zdraví do výšky 3 000 000 Sk a škody na majetku až do výšky 1 000 000 Sk. Podmienkou je, aby dĺžka vášho pobytu v zahraničí neprekročila jednorazovo 30 dní a aby ste boli schopní dokladovať, kedy ste prekročili hranice Slovenskej republiky, napr. letenkou alebo autobusovým lístkom vystavenými na vaše meno, resp. preukázať kedy ste sa naposledy nachádzali na území SR, napr. dokladom vystaveným na meno ( potvrdenie od lekára, zo školy, od zamestnávateľa, výpisy hovorov z mobilného telefónu). Ak plánujete byť v zahraničí dlhšie, napr. idete na dvojmesačný jazykový pobyt, môžte sa za výhodných podmienok dopoistiť. Stúpil som na ježka, rana nebola veľmi hlboká, ošetrili ma v ambulancii lekára, ale chcú po mne platbu v hotovosti. Čo mám robiť, ak mám uzatvorené poistenie liečebných nákladov? V prípade jednorazového drobného ošetrenia je možné, že si od vás lekár vypýta platbu v hotovosti. Odporúčame preto vždy rátať s takouto situáciou a vziať si na dovolenku rezervné peniaze aj pre takýto prípad. Následne si však od lekára vypýtajte lekársku správu s uvedením diagnózy , anamnézy a spôsobu liečby, ako aj originál dokladu o zaplatení. Tie po návrate predložíte poisťovni, ktorá vám náklady preplatí. Ako mám postupovať v prípade, ak mám uzatvorené poistenie a v zahraničí sa mi stal úraz, ktorý vyžaduje náročnejšie ošetrenie s prípadnou hospitalizáciou. Je potrebné, aby ste sa urýchlene skontaktovali s pracovníkmi našej asistenčnej služby EuroCross International, ktorá je vám k dispozícii 24 hodín denne. S pracovníkmi asistenčnej služby môžte hovoriť po slovensky. Pri návšteve lekára sa preukážte poistnou zmluvou. Vystavené účty za ošetrenie, lieky, hospitalizáciu alebo prevoz zašle lekár na adresu spoločnosti EuroCross, ktorá ich uhradí. Mám uzatvorené poistenie batožiny a chcem si na dovolenku vziať nový fotoaparát, ktorý ma stál 12 000 Sk. Kryje mi poistenie jeho krádež alebo poškodenie? Poistenie batožiny v Union poisťovni kryje škody, ktoré vzniknú na batožine do výšky 20 000 Sk, avšak za jednu vec uhradíme škodu maximálne do výšky 10 000 Sk. Preto odporúčame v prípadoch, že si chcete so sebou brať drahšiu fototechniku (fotoaparát, kamera), pripoistiť si ju osobitne. Potrebujete k tomu predložiť nadobúdací doklad. Mal som so sebou poistený fotoaparát, ktorý som nechal v hotelovej izbe, keď som odchádzal na pláž. Keď som sa vrátil, už tam ale nebol. Čo teraz? To závisí od toho, či ste izbu nechal zamknutú a uistil sa, či sú zatvorené i okná a balkónové dvere, obzvlášť ak sa izba nachádza na prízemí. V prípade ak vám fotoaparát „zmizol“ z uzamknutej hotelovej izby, škodu vám, samozrejme, nahradíme nakoľko páchateľ musel prekonať prekážku, aby sa k vášmu fotoaparátu dostal (vylomenie zámku, rozbitie okna, a pod.). Ak však bývate na prízemí a necháte si na noc otvorený balkón a ráno sa zobudíte a vaše veci sú preč, poisťovňa vám, žiaľ, túto škodu nenahradí. Poistenie batožiny totiž kryje prípady odcudzenia, ale len pri prekonaní prekážky alebo pri lúpežnom prepadnutí. Preto odporúčame, aby ste sa aj na dovolenke starali o svoje veci a nedávali príležitosť zlodejom. Obzvlášť je dôležité nebrať si veci ako fotoaparát so sebou na pláž a tam ich nechať bez dozoru (napr. ak si idete zaplávať a fotoaparát zakryjete len tričkom), takéto prípady odcudzenia vám poistenie nekryje. Musím mať veci, ktoré mám poistené, v izbe uzamknuté v trezore, aby mi poisťovňa v prípade odcudzenia nahradila škodu? Nie, nemusíte. Stačí, ak zamknete izbu a ubezpečíte sa, že ste zamkli aj všetky okná. Páchateľ by tak musel prekonať prekážku, ak by vám ich chcel odcudziť, a tým pádom by sme vám škodu nahradili. Čo všetko je vylúčené z poistenia batožiny? Nahradíte mi napríklad aj škodu, ak mi boli z hotelovej izby ukradnuté zlaté svadobné obrúčky? Žiaľ, klenoty, výrobky z drahých kovov a kameňov či perly poistenie batožiny nekryje. Zvážte preto vopred, či si na dovolenku so sebou potrebujete vziať aj svoje šperky. Rovnako sú z poistenia batožiny vylúčené aj peniaze, šeky, vkladné knižky, platobné karty, cestovné lístky, osobné doklady, predmety historickej a umeleckej hodnoty, ale aj mobilné telefóny a výpočtová technika (vrátane notebooku). Počas cesty na dovolenku sme sa zastavili na odpočívadle a kým sme sa občerstvili z uzamknutého kufra auta nám niekto ukradol batožinu, ktorú sme mali poistenú. Hradí poistenie aj škody, ktoré vznikli na ceste na dovolenku? Áno. Cestovné poistenie vám kryje škody na batožine, ktoré vznikli aj na vašej ceste na dovolenku, a to nielen napríklad odcudzením batožiny z auta, ale aj jej poškodením pri leteckej preprave. Dôležité pri ceste autom je, aby ste batožinu pri opustení vozidla mali v uzamknutom batožinovom priestore a aby nebola viditeľná zvonku, len tak vám totiž poisťovňa pri jej odcudzení škodu uzná. Samozrejme, nezabudnite si o krádeží ponechať všetky potrebné dokumenty, ako napríklad policajnú zápisnicu. Poisťovňa ich bude od vás požadovať. Čo by ste mi všeobecne odporúčali pri poistení batožiny? Ako si mám veci v zahraničí chrániť pred ukradnutím? V prvom rade určite treba zvážiť či si na dovolenku chcem brať hodnotné veci a ak áno, treba si zistiť či mi ich odcudzenie alebo poškodenie poistenie hradí, prípadne či si ich môžem pripoistiť. Priamo na dovolenke je potom potrebné správať sa tak, aby som zlodejom nedal ku krádeži príležitosť. To znamená nenechávať veci bez dozoru a byť ostražitý v priestoroch, kde sa pohybuje veľa ľudí, ako napríklad na obľúbených orientálnych trhoch. Pred odchodom z hotelovej izby sa treba vždy uistiť či sú uzamknuté aj okná a dvere a ani v noci ich nenechávať otvorené. Ak cestujete autom a zastavíte sa hoci len na čerpacej stanici, je potrebné, aby všetky veci boli v uzamknutom priestore auta a neboli viditeľné zvonku. Na letisku pri návrate z dovolenky som zistil, že mi poškodili kufor pri vykladaní/nakladaní. Mám uzatvorené poistenie batožiny. Ako mám postupovať? V prvom rade treba spísať zápisnicu o poškodení batožiny s prevádzkou letiska. Tú spolu s originálom letenky, batožinového lístka, nadobúdacieho dokladu od kufra, dokladom o oprave, resp. neopraviteľnosti kufra odovzdáte poisťovni, ktorá škodu nahradí. Rovnaký postup platí aj keď zistíte, že z batožiny vám boli odcudzené nejaké veci. Okrem zápisnice treba potom poisťovni dokladovať, čo všetko bolo z batožiny odcudzené a priložiť doklady o kúpe. Po prílete do zahraničia mi na letisku nedodali batožinu. Mám uzatvorené poistenie v Union poisťovni a viem, že mi kryje aj takéto prípady. Ako mám postupovať? Ak Vám nebola leteckou spoločnosťou dodaná batožina do 24 hodín, máte nárok nakúpiť si nevyhnutné odevy a toaletné potreby do výšky 3.000 Sk, v prípade, že vám batožina nebola dodaná ani do 48 hodín, až do výšky ďalších 5.000 Sk. Starostlivo si však uschovajte doklady o kúpe, ako aj tzv. formulár P.I.R. (Passenger Irregularity Report), ktorý s vami spíše pracovník leteckej spoločnosti pri nahlásení nedodania batožiny. Všetky tieto doklady predložíte po návrate z dovolenky Union poisťovni, a. s. a tá vám ich preplatí. Čo ak mi na dovolenke ukradnú aj doklady? Strata dokladov je automaticky zahrnutá v poistení batožiny. Ak v zahraničí dôjde k poškodeniu, zničeniu, strate alebo odcudzeniu cestovných dokladov, uhradí vám Union poisťovňa na základe predložených účtov nevyhnutné náklady spojené so zaobstaraním náhradných dokladov v zahraničí a náklady na dopravu do miesta najbližšieho zastupiteľstva Slovenskej republiky až do výšky 10.000 Sk. Cestujeme na dovolenku aj s deťmi, ktoré sú, ako všetky iné deti, dosť aktívne a radi vymýšľajú. Môžme sa poistiť pre prípad, že by napríklad pri hre neúmyselne rozbili loptou okno na hotelovej izbe? Áno, samozrejme. Pre takéto prípady a pre všetky prípady, kedy neúmyselne spôsobíte škodu na zdraví alebo majetku inej osoby, existuje poistenie zodpovednosti za škodu. V zime býva predovšetkým využívané v spojitosti s lyžovačkami napríklad v Rakúsku, kde, podľa tamojších zákonov, lyžiar, ktorý spôsobí inému lyžiarovi úraz, mu hradí všetky liečebné náklady. Význam tohto poistenia však netreba podceňovať ani v lete, okrem už spomínaného rozbitého okna, môžte nechtiac poškodiť nábytok či umývadlo v izbe, zašpiniť posteľnú bielizeň či pri hre na pláži neúmyselne niekomu spôsobiť zranenie. Ak cestujete individuálne, môžete si toto poistenie uzatvoriť v rámci komplexného cestovného poistenia. V prípade cestovného poistenia uzatvoreného v cestovnej kancelárii pri kúpe zájazdu, býva spravidla zahrnuté do balíka poistenia. Chcem si na dovolenku vziať so sebou aj psíka. Je možné ho poistiť? Áno, samozrejme. Psíka si môžte poistiť pre prípad, že by ste v zahraničí potrebovali navštíviť zverolekára. Náklady vám preplatíme až do výšky 500 EUR. Psík musí mať platný očkovací preukaz Kúpil som si zájazd cez cestovnú kanceláriu a zároveň s ním aj cestovné poistenie. Pani v cestovnej kancelárii tvrdila, že to mám komplexné. Neviem však, čo to vlastne znamená. Ak cestujete cez cestovnú kanceláriu a zakúpite si so zájazdom aj cestovné poistenie, odporúčame sa informovať, čo všetko je v balíku cestovného poistenia zahrnuté. Balík Union poisťovne kryje až 14 rizík od liečebných nákladov a poistenia batožiny až po storno zájazdu. Vždy sa tiež informujte o výške poistného krytia, zvlášť ak si napríklad beriete so sebou drahú fototechniku. Tú je často potrebné, ako už bolo spomenuté vyššie, pripoistiť. Cestujeme na dovolenku tzv. „na vlastnú päsť“ a chceme sa poistiť. Je potrebné poistiť si okrem liečebných nákladov aj niečo iné? Odporúčame si poistiť všetky riziká komplexného cestovného poistenia, ktorý okrem poistenia liečebných nákladov zahŕňa aj poistenie batožiny vrátane poistenia straty dokladov a poistenia neskorého dodania batožiny leteckou spoločnosťou, úrazové poistenie a poistenie zodpovednosti za škodu vrátane poistenia právnej pomoci. Tak viete, že aj prípadne nepríjemnosti, ako je rozbité okno na hoteli či ukradnutý fotoaparát z izby, vám nemusia pokaziť dovolenku.