Na čo slúži Európsky preukaz zdravotného poistenia?

Veľa občanov SR volí ako destináciu svojej dovolenky krajiny Európskej únie a mnohí už v týchto dňoch požiadali o vydanie Európskeho preukazu zdravotného poistenia (EPZP).

Ich počet s približujúcimi sa letnými dovolenkami rastie. Mnohí občania však nevedia, v akých prípadoch môžu použiť EPZP a kedy je potrebné mať aj cestovné poistenie. Na čo slúži Európsky preukaz zdravotného poistenia (EPZP)? EPZP je určený pre krátkodobé cesty, vrátane dovoleniek, služobných ciest, brigád, stáží, študijných pobytov a podobne. O vydanie EPZP môže požiadať každý poistenec s platným poistným vzťahom. Na základe EPZP má občan v členských štátoch EÚ nárok na úhradu neodkladnej zdravotnej starostlivosti na účet Union zdravotnej poisťovne, a. s. Znamená to tiež, že ak existuje za zdravotnú starostlivosť v členských štátoch EÚ spoluúčasť, poistenec ju zaplatí v hotovosti - rovnako ako poistenec tej ktorej krajiny EÚ. V prípade potreby poskytnutia zdravotnej starostlivosti sa odporúča navštíviť len také zdravotnícke zariadenia, ktoré sú napojené na tzv. “verejný systém”. V opačnom prípade treba počítať s platbou v hotovosti. Kde a ako môžu poistenci požiadať o vydanie Európskeho preukazu zdravotného poistenia? EPZP vydáva Union zdravotná poisťovňa a. s. na základe písomnej žiadosti, ktorú môžu poistenci nájsť na nasej stránke www.unionzp.sk, pripadne na každom našom kontaktnom mieste. Koľko trvá vydanie EPZP, čo to stojí a na ako dlho platí? EPZP vydáva Union zdravotná poisťovňa, a. s. v lehote do 30 dní a je bezplatné. Platnosť preukazu je 5 rokov. V ktorých krajinách platí EPZP? EPZP platí vo všetkých členských štátoch EÚ, ako aj na Islande, v Lichtenštajnsku, Nórsku a Švajčiarsku. Napríklad: V obľúbenej destinácii Slovákov - Chorvátsku, si občan bez komerčného cestovného poistenia v prípade úrazu či ochorenia hradí všetko sám. Aké zdravotné výkony sú poistencovi hradené na základe EPZP? V členských štátoch EÚ má občan nárok na úhradu neodkladnej zdravotnej starostlivosti na základe EPZP na účet Union zdravotná poisťovňa, a. s.. Znamená to tiež, že ak existuje za zdravotnú starostlivosť v členských štátoch EÚ spoluúčasť, poistenec ju zaplatí v hotovosti - rovnako ako poistenec tej ktorej krajiny EÚ. V prípade potreby poskytnutia zdravotnej starostlivosti sa odporúča navštíviť len také zdravotnícke zariadenia, ktoré sú napojené na tzv. “verejný systém”. V opačnom prípade treba počítať s platbou v hotovosti. Nárok nie je obmedzený na choroby vyskytujúce sa u poistenca po prvý raz pri pobyte v inom členskom štáte EÚ, vzťahuje sa aj na chronické ochorenia. Ak trpí osoba chronickým ochorením, vyžadujúcim pravidelnú starostlivosť (dialýza, oxygenoterapia), je potrebné, aby si pacient pred vycestovaním dohodol jej poskytnutie so zahraničným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Nárok nekryje náklady na spoluúčasť. Takisto v prípade, ak poistenec uhradil spoluúčasť, táto zdravotnou poisťovňou refundovaná nebude. Keďže je spoluúčasť v členských štátoch pomerne vysoká, odporúčame svojim poistencom uzatvoriť zmluvu na poistenie liečebných nákladov v zahraničí (obvykle v komerčnej poisťovni). Kde môže poistenec v prípade potreby zistiť, na ktorého lekára sa môže obrátiť alebo do ktorej nemocnice ísť? Poistenec spoločnosti Union zdravotná poisťovňa, a. s. ako jediný získa bezplatnú 24-hodinovú profesionálnu zdravotnú asistenčnú službu EuroCross International ako benefit k Európskej karte poistenca. K Európskemu preukazu zdravotného poistenia ponúkame bezplatne nonstop asistenčnú službu, ktorá našim klientom pomôže riešiť zložité situácie v prípade náhleho ochorenia alebo úrazu v krajinách EÚ. Naši poistenci môžu s operátormi komunikovať v slovenskom alebo českom jazyku. Prečo teda odporúčate uzatvoriť si aj pri ceste do krajín EÚ komerčné poistenie? Zdravotné poistenie, ktoré platí v rámci všetkých krajín Európskej únie, zaručuje občanom EÚ na základe EPZP ošetrenie v krajinách EÚ v takej miere, ako je stanovená zákonom pre občanov daného štátu. To znamená, že ak nie sú určité úkony v danom štáte hradené zo základného zdravotného poistenia, musí si aj náš občan za tieto úkony zaplatiť. Nárok nekryje náklady pri ošetrení v zdravotníckom zariadení a u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktoré nie sú napojené na miestny systém verejného zdravotného poistenia. Taktiež nehradí napríklad ani náklady na prevoz do vlasti. Naopak cestovné poistenie (komerčné) hradí aj tieto výdavky. S cestovným poistením môže občan cestovať bez akýchkoľvek obáv, nemusí rátať s extra finančnou rezervou vyhradenou na prípadné výdavky za lekárske ošetrenie a nemusí študovať žiadne komplikované zdravotné systémy v rámci krajín EÚ. Okrem poistenia liečebných nákladov v zahraničí si v rámci cestovného poistenia môže klient poistiť aj batožinu, zodpovednosť za škodu a uzavrieť aj úrazové poistenie. Ak by sme mali výhody komerčného poistenia oproti európskemu preukazu zhrnúť? 1. netreba uhrádzať spoluúčasť - v niektorých krajinách ide o nezanedbateľné sumy 2. uhrádza sa repatriácia - jedna z najdrahších položiek (prevoz chorého domov, v najhoršom prípade prevoz telesných pozostatkov do vlasti) 3. nie je potrebné rozlišovať, či ide o lekára vo verejnom zdravotnom systéme alebo súkromného 4. spolu s poistením liečebných nákladov je možné pri cestovnom poistení uzatvoriť aj poistenie batožiny, zodpovednosti za škodu a úrazové poistenie. Príklad: Ak by pacient na dovolenke v Grécku dostal infarkt myokardu alebo by ho postihla náhla cievna mozgová príhoda bol by ošetrený na základe EPZP. Avšak jeho prevoz na Slovensko, ktorý sa môže vyšplhať až do výšky 500 tisíc Sk, by už nebol, hradený na základe EPZP a ak by nemal uzatvorené aj komerčné cestovné poistenie, musel by si ho uhradiť sám.