Klasické choroby pri cestovaní

Malária, Hepatitída A, Hepatitída B, či týfus a mnohé ďalšie... Choroby, ktoré sa neslávne preslávili po celom svete a sú neoddeliteľnou a veľmi nepríjemnou súčasťou cestovania.

Aby ste sa im mohli vyhnúť, musíte spoznať ich príznaky. Tu sú... Žltá zimnica Komármi prenášané, tropické vírusové ochorenie. Žiaden prenos z človeka na človeka. Hlavné zásobníky pôvodcov nákazy sú opice a osamotené ochorenia ľudí v odľahlých regiónoch. Prenos človek-komár-človek môže viesť v osídlených oblastiach k epidemickým výskytom. Choroba začína zrazu vysokou horúčkou a celkovými príznakmi. Po týždni môže nastúpiť dramatické zhoršenie stavu so žltačkou a krvácaniami, poruchy činnosti srdca, krvného obehu, činnosti pečene, obličiek a mozgu sú životu nebezpečné. K potvrdeniu diagnózy slúžia špeciálne vyšetrenia. Žltá zimnica podlieha prísnej medzinárodnej ohlasovacej a karanténnej povinnosti. Hepatitída B Toto vírusové ochorenie pečene je celosvetovo rozšírené, najmä v tropických krajinách. Inkubačná doba leží medzi 2 týždňami a 6 mesiacmi. Choroba začína pocitom chrípky, horúčkou, nechutenstvom, nevoľnosťou a zvracaním. Po niekoľkých dňoch sa stáva moč tmavým a stolica svetlou, nakoniec sa vyvýja žltačka (najprv zistiteľná na očných bielkach). Ďalší priebeh je rôzny. Trvanie choroby je minimálne 4 týždne. V cca. 10 % prípadov sa počíta s komplikáciami, ťažkými alebo chronickými priebehmi, ojedinele s trvalými následkami. Infekčné sú krv a iné telesné tekutiny chorých osôb a prenášačov vírusu (v strednej Európe 0,1 - 0,5 %, v jednotlivých tropických krajinách cez 20 % obyvateľstva). Prenos prebieha cez zodpovedajúce kontakty; krvné transfúzie, nesterilné striekačky, ihly a inštrumenty (napr. pri nekvalifikovaných medicínskych zákrokoch, u drogovo-závislých, pri tetovaní) ako aj pri pohlavnom styku. Hepatitída A Táto vírusová infekcia pečene je celosvetovo rozšírená, najmä v rozvojových krajinách. Inkubačná doba leží medzi 2 a 6 týždňami. Ochorenie začína s pocitom chrípky, horúčkou, nechutenstvom, nevoľnosťou a zvracaním. Po niekoľkých dňoch sa stáva moč tmavým a stolica svetlou, nakoniec sa vyvýja žltačka (najprv zistiteľná na očných bielkach). Ďalší priebeh je rôzny, väčšinou ľahký, najmä u detí. Príležitostne dochádza u dospelých ku ťažším a dlhšie pretrvávajúcim chorobným obrazom (až niekoľko mesiacov). Trvalé následky nevznikajú. Diagnóza sa učuje vyšetrením krvi na pečeňové bunkové fermenty a špecifické protilátky. Prenos prebieha fekálno-orálnym prenosom vírusu. Vírus získame prevažne znečistenou potravou a pitnou vodou, najmä mušľami, ustricami a krabovitými zvieratami, ale aj mliekom, surovým mäsom a inými jedlami. Dokázala sa tiež možnosť prenosu krvou a pohlavným stykom. Brušný týfus Je závažné ochorenie vyskytujúce sa na celom svete s rozmanitou intenzitou v rôznych krajinách. Inkubačný čas: 7 až 28 dní Choroboplodný zárodok: Salmonela brušného týfu (Salmonella Ebertella typhiabdominalis), baktéria, ktorá je zo všetkých (niekoľko tisíc) druhov salmonel najnebezpečnejšia. Prameň pôvodcu nákazy: Človek – chorý alebo bacilonosič, ktorý vylučuje choroboplodné stolicou a močom (niekedy dlhodobo a bez príznakov ochorenia – po prekonaní akútneho ochorenia dokonca aj doživotne). Bacilonosičmi sa stávajú maximálne 3% chorých. Najčastejší spôsob prenosu: Pitím vody znečistenej najčastejšie ľudskými výkalmi, špinavými rukami, znečistenými potravinami. Príznaky ochorenia: Prudké bolesti hlavy, vysoká horúčka, typicky žltohnedastý povlak (vo forme písmena W) na jazyku, hnačky, no niekedy aj zápcha. V prvom týždni ochorenia sa zárodky nachádzajú v krvi, v druhom ale najmä v treťom a štvrtom týždni sa v čreve vytvárajú vredy, z ktorých sa dostáva veľké množstvo týfových salmonel do vonkajšieho prostredia. Dochádza ku krvácaniu vredov, k prederaveniu črevnej steny, čo vedie k zápalu pobrušnice, ktorý sa môže končiť smrťou. Preventívne opatrenia: Očkovanie najneskôr 2 týždne pred odchodom do rizikovej krajiny. Očkovacia látka: Typhim Vi (kapsulárna polysacharidová vakcína – injekčná forma), nástup ochrany do 10 až 14 dní, ochrana trvá 3 roky, efektívnosť u zdravých 93%. Ďalšie ochranné opatrenia: Dodržiavanie osobnej hygieny, hygieny vody a potravín. Liečba: Bezodkladne konzultovať lekára a uložiť pacienta v kvalifikovanej nemocnici. Malária Malária je spôsobená jednobunkovými parazitmi (plazmódiami) a je prenášaná určitými druhmi komárov (Anopheles). Hlavným symptómom je horúčka, sprevádzaná bolesťami hlavy a údov so silnými prejavmi choroby. Môže sa vyskytnúť triaška a silné potenie. "Nebezpečná" malária (tropica) má inkubačnú dobu 7-12 dní. Môže rýchlo viesť ku životunebezpečným stavom s kómou, zlyhaním obličiek a šokom. "Nezhubná" malária (tertiana) sa môže objaviť po 9-16 dňoch, občas aj takmer po roku po návrate z endemických oblastí. Neskoršie návraty choroby ako aj tretí druh malárie (Malaria quartana) sú extrémne zriedkavé. Diagnóza sa potvrdzuje počas akútneho ochorenia mikroskopickým dôkazom parazitov v krvi, následne tiež vyšetrením špeciálnych protilátok. Napriek problémom s narastajúcou odolnosťou je malária pri včasnom zistení vyliečiteľná. Kliešťová horúčka Tu sa jedná o choroby, ktoré sú spôsobené v rôznych častiach sveta rôznymi baktériami (riketsiami) a ktoré sú prenášané kliešťami. Inkubačná doba leží medzi 3 a 14 dňami. Často sa vyvinie na mieste vpichu zápal s čiernou chrastou. Ďalšie symptómy sú horúčka, bolesti hlavy, svetloplachosť, opuchnutie lymfatických uzlín ako aj po 3-5 dňoch od začiatku choroby fľaky na koži. Ťažké priebehy choroby s bodovým krvácaním a zápalom mozgových blán sa vyskytujú v USA ("Rocky Mountains Spotted Fever"), prednostne v južných atlantických štátoch (Severná a Južná Karolína, Georgia, Virgínia) ako aj v Kansase a Oklahome. Ohrození sú hlavne nebezpečenstvá vyhľadávajúci turisti, ktorí prenocúvavajú vo voľnej prírode. Diagnóza sa určuje pomocou klinických symptómov a vyšetrením krvi. Cholera Kontaminácia potravín alebo pitnej vody (v studniach) s cholerovými vibriónmi vedie väčšinou k endemickým výskytom, málokedy k osamoteným ochoreniam. Pri nedostatočnej sanitárnej hygiene sa môže choroba explozívne rozšíriť. Inkubačná doba je krátka (niekoľko hodín až dní). Zrazu prichádzajúce, bezbolestné, vodnaté hnačky, evtl. so zvracaním, väčšinou bez teploty, vedú rýchlo k životunebezpečným stratám tekutín. Popri nich sa vyskytujú aj miernejšie prebiehajúce formy. Zdroj: www.medicus.sk